Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Με 750 Μεγαβάτ θα συμμετέχουν τα υδροηλεκτρικά στο νέο μηχανισμό για τα ΑΔΙ ευελιξίας.

 
Θοδωρής Παναγούλης  

Με τροποποιήσεις που οδηγούν σε μέση λύση σχετικά με τη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών αποστέλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Κομισιόν ο νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος.
Πρόκειται για τα νέα ΑΔΙ ευελιξίας που θα εισπράττουν οι
ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες έως ότου υιοθετηθεί το target model και ο μόνιμος Μηχανισμός Επάρκειας Ισχύος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress η βασική τροποποίηση, όχι μόνον έναντι του παλιού μηχανισμού που έληξε τον Απρίλιο, αλλά και έναντι του σχεδίου που είχε προκύψει μετά τη διαβούλευση της ΡΑΕ, είναι ότι στον Μηχανισμό που έστειλε το ΥΠΕΝ συμμετέχουν τα Υδροηλεκτρικά περίπου με 750 MW, ενώ στον προηγούμενο Μηχανισμό συμμετείχαν με 582 MW και στο σχέδιο της ΡΑΕ συμμετείχαν με περίπου 1000 MW.
Το γεγονός αυτό μειώνει τα ΑΔΙ που θα πάρουν οι ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου σε σχέση με εκείνα που έπαιρναν με τον προηγούμενο Μηχανισμό που έληξε τον Απρίλιο. Επιπλέον οι μονάδες αερίου χάνουν και από το γεγονός ότι το «ταβάνι» των δημοπρασιών ορίζεται στα 30.000 ανά Μεγαβάτ έναντι των 45.000 ανά Μεγαβάτ που «έδινε» ο προηγούμενος Μηχανισμός. Μειωμένη είναι όμως και συνολικά η «ανάγκη ευελιξίας» που θα δημοπρατηθεί, καθώς καθορίστηκε στα 4263 MW όταν ο προηγούμενος Μηχανισμός έδινε αμοιβή για 4.994 MW.
Τα δεδομένα αυτά, δηλαδή μικρή πίτα και μικρό ύψος της αποζημίωσης δημιουργούν συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, όχι μόνον μεταξύ των μονάδων φυσικού αερίου της ΔΕΗ και εκείνων των ιδιωτών, αλλά και μεταξύ των ίδιων των μονάδων των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών και θέτουν θέμα βιωσιμότητας των μονάδων.
Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι το Σχέδιο που κοινοποιεί εντός των ημερών το ΥΠΕΝ στην Κομισιόν (κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη σταλεί) δεν αναμένεται να υιοθετηθεί άμεσα καθώς η Κομισιόν θεωρεί προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιουδήποτε μηχανισμού ισχύος να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρισμού που να οδηγούν στο να προσπορίζονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τα έσοδα που τους αναλογούν από την ίδια την αγορά.
Η καθυστέρηση στην υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών ήταν και ο λόγος για τον οποίο στην πρόσφατη συμφωνία για την αναθεώρηση του μνημονίου μετατέθηκε για το Μάρτιο η υποχρέωση κοινοποίησης του νέου Μεταβατικού Μηχανισμού.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι μετά τη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε η ΡΑΕ και τα σχόλια που καταγράφηκαν, κάποιες από τις βασικές προβλέψεις του νέου Μηχανισμού - ο οποίος βεβαίως καθιερώνει ανταγωνιστικές διαδικασίες όπως προβλέπεται υποχρεωτικά από την Κομισιόν -  θα είναι οι εξής:
·         Θα διενεργείται μια ενιαία δημοπρασία, για ένα προϊόν ευελιξίας τριών ωρών με μέγιστη ισχύ για το 2018 τα 4.263 ΜW και όχι δύο.
·         Το ανώτατο τίμημα αποζημίωσης από το οποίο θα ξεκινούν οι μειοδοτικές δημοπρασίες θα είναι τα 30.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ και όχι τα 25.000 όπως προβλεπόταν στο σχέδιο.
·         Οι μονάδες που μπορούν να λάβουν μέρος στις δημοπρασίες είναι οι κατανεμόμενες υδροηλεκτρικές, φυσικού αερίου ανοικτού και συνδυασμένου κύκλου, και οι κατανεμόμενες ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ για το μέρος εκείνο της ισχύος τους που δεν αμείβεται από τους μηχανισμούς που ισχύουν για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
·         Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των μονάδων φυσικού αερίου στο μηχανισμό ευελιξίας είναι η δυνατότητά τους να λειτουργήσουν με εναλλακτικό καύσιμο (ντίζελ) ή να διαθέτουν αποθέματα φυσικού αερίου.  Πρακτικά, να έχουν extra συμβόλαια με προμηθευτές ή να «χρηματοδοτήσουν» άμεσα ή έμμεσα λύση τύπου «πλοίο – προσωρινή αποθήκη LNG» που υλοποιείται τις μέρες αυτές από τη ΔΕΠΑ.
·         Δεν συμμετέχει το demand response (απόκριση στη ζήτηση), δηλαδή δεν συμμετέχουν οι μεγάλοι καταναλωτές όπως οι βιομηχανίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου