Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Σημάδια ζωής από τη ΔΕΗ σε ρευστότητα, δανεισμό και επισφάλειες - Τι φαίνεται πίσω από τις γραμμές των αποτελεσμάτων

 

Η πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ΔΕΗ για το 9μηνο δείχνει τη δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες αλλά και τα προβλήματα που προκαλούν τόσο η μείωση του μεριδίου αγοράς όσο και οι εξωγενείς παράγοντες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν κατά 411,2 εκ. ευρώ από το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του
περασμένου χειμώνα, την πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς και την αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του ΕΦΚ στο diesel.
Πέρα από τη σημαντική μείωση των μεγεθών αλλά και της λειτουργικής κερδοφορίας υπάρχουν κάποια μεγέθη που ανακοινώθηκαν χθες και τα οποία για τους πιο αισιόδοξους θα μπορούσαν να αποτελούν πρώτες ενδείξεις ακόμη και για turnaround story, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχει η αποεπένδυση των λιγνιτών και θα εισρεύσουν νέα κεφάλαια στην εταιρεία. Πιο ειδικά τα τα 4 σημεία που χρήζουν προσοχής σε σχέση με τα αποτελέσματα της ΔΕΗ είναι:
  1. Καταρχάς έχουμε την αξιοσημείωτη αύξηση κατά 54% των χρηματικών διαθεσίμων και καταθέσεων από τα 318 (τέλος 2016) ή τα 385,3 εκ. (9μηνο 2016) στα 489,9 εκ. ευρώ.
  2. Το καθαρό χρέος της εταιρείας μειώθηκε κατά 11% από τα 4,322 δις ευρώ στα 3,846
  3. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή των προβλέψεων κατά 105,5 εκ. ευρώ
  4. Παρά τη μείωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας, το περιθώριο λειτουργικού κέρδους παρέμεινε στα ίδια επίπεδα εμφανίζοντας μάλιστα οριακή βελτίωση: με τζίρο 1,356 δις τα EBITDA πέρυσι ήταν 197,9 εκ. ευρώ (περιθώριο EBITDA 14,6%), με τζίρο αισθητά μειωμένο στα 1,282 δις, η λειτουργική κερδοφορία ήταν στα 190,2 εκ. που μεταφράζεται σε περιθώριο EBITDA 14,8%
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα συνέπεσαν και με μια ακόμη θετική εξέλιξη καθώς τα 85 εκ. ευρώ που έδωσε η EIB στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελούν το πρώτο διεθνές δάνειο που παίρνει ο όμιλος ΔΕΗ τα τελευταία 3 χρόνια, από το 2014 όταν και εξέδωσε τα δύο διεθνή ομόλογα, το ένα εκ των οποίων αποπλήρωσε τον περασμένο Μάιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου