Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017

Στα 35.000 ευρώ η εθελουσία του ΑΔΜΗΕ

Δυο σημαντικές πρωτοβουλίες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ στη συνεδρίασή του της 20ης Δεκεμβρίου 2017, προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της εταιρείας, με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρώτη πρωτοβουλία αφορά στη πρόταση της διοίκησης προς τους εργαζομένους που έχουν θεμελιώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα να αποχωρήσουν εθελουσίως από την εταιρεία, λαμβάνοντας το καθαρό ποσό των 35.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη ανανέωσης του εργατικού δυναμικού του ΑΔΜΗΕ, με δεδομένο ότι ο σημερινός μέσος όρος ηλικίας είναι τα 52 έτη. Αν διατηρηθεί δε η παρούσα κατάσταση, θα ξεπεράσει τα 55 έτη το 2022. Υπογραμμίζεται ότι η αποδοχή της πρότασης έχει απολύτως εθελοντικό χαρακτήρα.

Η δεύτερη πρωτοβουλία έγκειται στην αλλαγή του οργανογράμματος της εταιρείας, που αποτελούσε προτεραιότητα της διοίκησης. Κεντρικό ρόλο στη διοικητική αναδιάρθρωση του ΑΔΜΗΕ καταλαμβάνει η δημιουργία της νέας Διεύθυνσης Διαχείρισης Παγίων (με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των παγίων της εταιρείας),  η αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης Νέων Εργων Μεταφοράς καθώς και η συγκέντρωση των υπηρεσιών προμηθειών και τηλεπικοινωνιών.  Προβλέπεται ταυτόχρονα και η κατάργηση ορισμένων διοικητικών θέσεων, έχει όμως ληφθεί μέριμνα ώστε αυτό να μην συνεπάγεται μείωση μισθού  για τα στελέχη που τις κατείχαν.  Το νέο οργανόγραμμα θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου 2018.


Οπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, «Οι δυο πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν προωθούν τον μετασχηματισμό του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μια εταιρεία που, διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα της, υιοθετεί σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης των αλλαγών που έρχονται. Φιλοδοξία του νέου ΑΔΜΗΕ είναι να πρωταγωνιστήσει στο νέο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ελλάδα, με την επιτάχυνση των μεγάλων projects διασυνδέσεων  που έχουν ήδη δρομολογηθεί  και άλλων που πρόκειται να δρομολογηθούν εντός του 2018».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου