Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος ο Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος

Αποτέλεσμα εικόνας για αδμηε 
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Σε αλλαγές στη Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε με απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση:
«Η Ανώνυμη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 16 του Καταστατικού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε το ακόλουθο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του την 13/12/2017, ως ακολούθως:
1. Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Ιάσων Ρουσόπουλος Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Ιωάννης Μάργαρης, Μη εκτελεστικό μέλος,
4. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η γνωστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 ιστ (ββ) και άρθρο 21) και του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου