Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Ανεπαρκείς οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ελλάδα, δεν πληρούνται οι στόχοι της Κομισιόν - Οι προκλήσεις για τον ΑΔΜΗΕ

 
Χρήστος Στεφάνου
Μπορεί ορισμένα κράτη μέλη να αντιδρούν στο στόχο για διασύνδεση του 15% του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού δικτύου, εντούτοις η πολιτική αυτή της ΕΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ αλλά και της
απελευθέρωσης των αγορών. Υπό το πρίσμα αυτό δύσκολα μπορούν να εισακουστούν οι φωνές που ζητούν το μετριασμό του στόχου, αν και οι σχετικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
Αν και στο δημοσίευμα του Euractiv που έφερε το θέμα στο προσκήνιο, δε γίνεται αναφορά στη χώρα μας εντούτοις, η ελληνική αγορά όχι απλά συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που υπολείπονται του στόχου αλλά επιπρόσθετα η Ελλάδα δεν πληροί τα επιμέρους ειδικά κριτήρια που έχουν τεθεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει δυσλειτουργία στις αγορές και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. 
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η αύξηση κατά 15% της διασυνδεσιμότητας των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρισμού με ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων, αποτελεί βασικό στόχο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής καθώς θα αυξήσει τον ανταγωνισμό μέσω της ενοποίησης των αγορών, θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και θα βοηθήσει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων μέσα από την αυξημένη χρήση των ΑΠΕ. 
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ θεωρεί ότι τα κράτη Μέλη, οι διαχειριστές, οι ρυθμιστές αλλά και οι κοινοτικές αρχές θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα εάν σε κάποια αγορά συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους τρεις παρακάτω όρους: 
Πρώτον τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των διαφορών στις χονδρεμπορικές τιμές του ρεύματος. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η δημιουργία νέων διασυνδέσεων ή η ενίσχυση των υφιστάμενων  θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές τιμών που ξεπερνούν ενδεικτικά το όριο των 2 ευρώ η μεγαβατώρα, μεταξύ των κρατών μελών ή των περιφερειακών αγορών. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται μεγαλύτερη διαφορά, τότε θα πρέπει σύμφωνα με την ΕΕ να λαμβάνονται επείγοντα μέτρα.
Δεύτερον κάθε κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίζει ότι η αιχμή της ζήτησης θα πρέπει να καλύπτεται κάτω από όλες τις συνθήκες μέσω ενός συνδυασμού της εγχώριας παραγωγικής δυναμικότητας αλλά και των εισαγωγών. Γιαυτό σε περίπτωση που η  δυναμικότητα των διασυνδέσεων είναι κάτω του 30% της αιχμής του φορτίου πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι εναλλακτικές για περαιτέρω αναβάθμιση των διασυνδέσεων.
Τρίτον η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ δεν θα πρέπει να περιορίζεται από έλλειψη εξαγωγικής δυναμικότητας. Η παραγωγή των ΑΠΕ σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να αξιοποιείται και σε άλλα κράτη. Γιαυτό στα κράτη μέλη που η ισχύς των διασυνδέσεων είναι μικρότερη του 30% της εγκατεστημένης ισχύς των ΑΠΕ θα πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες για περαιτέρω διασυνδέσεις. 
Δεν πληροί τα κριτήρια η Ελλάδα
Με βάση τα παραπάνω η Ελλάδα δεν πληροί τουλάχιστον δύο από τα τρία επιμέρους κριτήρια. Αφενός οι διαφορές τιμών στην προημερήσια αγορά ξεπερνούν τα 2 ευρώ η μεγαβατώρα, ενώ η δυναμικότητα των διασυνδέσεων υπολείπεται στην πράξη του 30% της αιχμής της ζήτησης. Όσο για το 30% της ονομαστικής ισχύος των ΑΠΕ, αυτό καλύπτεται οριακά.
Υπό το πρίσμα αυτό, η πρόκληση για τον ΑΔΜΗΕ είναι μεγάλη, αφού καλείται πέραν του επενδυτικού προγράμματος για τις διασυνδέσεις των νησιών, να προχωρήσει σε αναθεώρηση των πλάνων και των σχεδιασμών του και να εντάξει στις επενδύσεις του έργα αναβάθμισης των διεθνών διασυνδέσεων. Θυμίζουμε ότι η ελληνοβουλγαρική ηλεκτρική διασύνδεση έχει ήδη ενταχθεί στα έργα PCI, κάτι που πιθανόν να πρέπει να γίνει και με άλλα έργα εφόσον η χώρα επιθυμεί να φύγει από τη λίστα των χωρών που υπολείπονται του στόχου για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου