Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

Στην Κομισιόν το «κουμάντο» και για τη διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ – Τι προβλέπεται για το market test

 
Το βασικό ζητούμενο του market test που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες από την DG Comp είναι να διαπιστωθεί αν το «πακέτο» που συμφωνήθηκε σχετικά με την λιγνιτική αποεπένδυση της ΔΕΗ είναι ικανό για να αρθούν οι στρεβλώσεις και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.
Σύμφωνα μάλιστα με το κείμενο του αναθεωρημένου
μνημονίου, η κυβέρνηση δεσμεύεται να φέρει αλλαγές στους όρους πώλησης των λιγνιτικών μονάδων αν προκύψει τέτοια ανάγκη κατά τη διαδικασία του market test.
Ειδικότερα, με βάση την ανταπόκριση των επενδυτών, «η Ελληνική Δημοκρατία θα υποβάλλει επίσημα μια αναθεωρημένη πρόταση που θα κριθεί κατάλληλη από την DG Comp και θα αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που ενδεχομένως αναδείχτηκαν στη διαδικασία του market tesτ”.
Ποιοι θα συμμετάσχουν στο market test; Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν θα απευθυνθεί σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη ή θα είχαν ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική αγορά.
Στο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται πως θα διατεθούν προς πώληση οι γνωστές τέσσερις μονάδες (Μελίτη Ι, άδεια για Μελίτη ΙΙ, Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4) και όλα τα στοιχεία ενεργητικού και τα ορυχεία που σχετίζονται με αυτές. Ορίζεται επίσης ότι οι τέσσερις μονάδες θα «βγούν» σε δύο πακέτα, ένα του Βορρά (Μελίτη Ι και ΙΙ και ορυχεία Βεύης, Κλειδιού) και ένα του Νότου (Μεγαλόπολη 3 και 4 και τα δύο ορυχεία που διαθέτουν λιγνίτη στην περιοχή).
Η έναρξη του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την πώληση των μονάδων θα αρχίσει τον Μάιο του 2018 και «θα βασίζεται σε μια δίκαιη αποτίμηση και θα διασφαλίζει τα νόμιμα οικονομικά συμφέροντα της επιχείρησης και των μετόχων της».
Για την αποτίμηση θα προσληφθεί ανεξάρτητος εκτιμητής, ο οποίος θα αποτιμήσει όχι μόνον λογιστικά τη σημερινή αξία, αλλά και με βάση τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, την ανάγκη αναβαθμίσεων κ.λπ.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι για την όλη διαδικασία της αποτίμησης, του spin off, του διαγωνισμού, την ευθύνη δεν θα έχει η ΔΕΗ αλλά «ανεξάρτητη οντότητα» η οποία δεν προσδιορίζεται, «υπό την έγκριση και έλεγχο της Κομισιόν».
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο κ. Παναγιωτάκης σε άτυπη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους έκανε λόγο για πρόσληψη 4 συμβούλων με διαδικασίες fast track. Συγκεκριμένα χρηματοοικονομικού συμβούλου για το spin off, συμβούλου για την αποτίμηση, νομικού συμβούλου και συμβούλου για το διαγωνισμό πώλησης.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα περιλαμβάνονται στο μνημόνιο προκύπτει ότι οι σύμβουλοι αυτοί θα λειτουργούν ανεξάρτητα και θα βρίσκονται «υπό την έγκριση και έλεγχο της Κομισιόν».
Τέλος, για τις υπόλοιπες μονάδες της ΔΕΗ αποσαφηνίζεται πως είναι αρμοδιότητα της επιχείρησης να αποφασίσει για τις επενδύσεις και την παράταση της διάρκειας ζωής τους. Οι αποφάσεις αυτές είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν.

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου