Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

RED - Renewable Energy Directive Θέσπιση προδιαγραφών εκπομπής ρύπων υπέρ των ΑΠΕ

* Οι διάφοροι μηχανισμοί αποζημίωσης για την επάρκεια ισχύος, που εφαρμόζονται στις χώρες- μέλη θα πρέπει να εναρμονιστούν μεταξύ τους, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα Ευρωπαικός Μηχανισμός Αξιολόγησης για τους μηχανισμούς επάρκειας ισχύος.
Προς μείωση έως και κατάργηση σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούνται οι διάφοροι μηχανισμοί  ανταμοιβής των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων για την  επάρκεια ισχύος που
προσφέρουν στο σύστημα μέσω της  αναθεώρησης της οδηγίας για τις Ανανεώσιμη Ενέργεια, τον  ανασχεδιασμό της  Αγοράς Ηλεκτρισμού και τη Διακυβέρνηση, με βάση τόσο  την πρόταση της Κομισιόν όσο και την κοινή προσέγγιση, που υιοθέτησε το Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στην τελευταία συνεδρίασή του.
Στις κυριότερες αλλαγές που θα φέρει η νέα οδηγία, η λεγόμενη RED - Renewable Energy Directive-, περιλαμβάνονται:
*  Η θέσπιση προδιαγραφών εκπομπής ρύπων για την αποζημίωση μονάδων από τους  μηχανισμούς ισχύος : Aπό τις 31 Δεκεμβρίου 2025, αν μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκπέμπει περισσότερα από 550 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά kwh ενέργειας ή περισσότερα  από 700 kg CO 2 κατά μέσον όρο ετησίως ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ και η τελική επενδυτική απόφαση κατασκευής της  έχει λειφθεί μετά την ….. (η ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία) δεν θα λαμβάνει πληρωμές ή δεσμεύσεις για μελλοντικές πληρωμές μέσω κάποιου μηχανισμού επάρκειας  ισχύος (άρθρο 23,4 της νέας οδηγίας).
*  Επίσης θα υπάρξουν περιορισμοί για την αποζημίωση  των υφιστάμενων μονάδων  ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες θα πάψουν να αποζημιώνονται μέσω μηχανισμών της χονδρικής από το 2030, ενώ ήδη  από το 2025 οι πληρωμές προς αυτές τις μονάδες θα αρχίσουν να μειώνονται.
 * Οι διάφοροι μηχανισμοί αποζημίωσης για την επάρκεια ισχύος, που εφαρμόζονται στις χώρες- μέλη θα πρέπει να εναρμονιστούν μεταξύ τους, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα Ευρωπαικός Μηχανισμός Αξιολόγησης για τους μηχανισμούς επάρκειας ισχύος.
Με  βάση τις προτάσεις της Κομισιόν θεσμοθετούνται νέοι κανονισμοί για την ευθύνη εξισορρόπησης και την είσοδο- έξοδο των μονάδων από το σύστημα (dispatching),   προκειμένου να μειωθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά, ώστε να περιοριστούν  οι  διάφορες εξαιρέσεις και να διευκολυνθεί  η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ισοζύγιο ηλεκτρισμού.
* Ταυτόχρονα  δημιουργούνται Ζώνες Προσφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Bidding Zones), δηλαδή ευρύτερες περιοχές εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
*  Οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ θα εξαιρούνται από την ευθύνη εξισορρόπησης μόνον αν η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας είναι κάτω των 250 kW , αρχής γενομένης από το 2026 (άρθρο 4)
*  Στη χονδρική αγορά και την αγορά εξισορρόπησης δεν θα υπάρχουν τεχνικά όρια στην προσφορά, ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, χωρίς όμως προκατάληψη όσον αφορά στους τεχνικούς περιορισμούς των τιμών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον Οδηγό Εξισορρόπησης ( άρθρο 9).Εξάλλου,  το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα για τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Ηλεκτρισμού και την ενίσχυση του ρόλου των συντονιστών περιφερειακής ασφάλειας. 

 /www.businessenergy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου