Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017

Απάντηση Κομισιόν σε Δ. Παπαδημούλη για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

«Πάνω από 60 εκατ. τόνοι βιοαποβλήτων θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν ή να κομποστοποιηθούν παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για ένα χρόνο για πολλές χώρες»

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα Δράσεων για το Κλίμα και την Ενέργεια, Μιγκέλ Αριάς Κανιέτε, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλη, σχετικά με την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.Στην απάντησή του ο Επίτροπος Κανιέτε επισημαίνει ότι η Κομισιόν παρέχει διπλά κίνητρα προς στην Ελλάδα «για τη βελτίωση των αρχείων διαχείρισης των αποβλήτων», δηλαδή τεχνική συνδρομή και χρηματοδότηση από την ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δημ. Παπαδημούλης είχε επισημάνει πως η χώρα μας υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού στόχου για την διαχείριση αποβλήτων δια χρήσεως ανανεώσιμων πηγών.

«Από το 2012 οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν παρουσιάσει τεχνικά σεμινάρια στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων όσον αφορά τα απόβλητα, όπως το χαμηλό επίπεδο του ποσοστού ανακύκλωσης και η αναζήτηση τρόπων για τη βελτίωσή του», σημείωσε ο Επίτροπος Κανιέτε και συμπλήρωσε επίσης πως «η Ελλάδα έχει διαθέσει πάνω από 800 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για τη συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων». «Άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, μπορούν επίσης να προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες για τους επενδυτές στην Ελλάδα», προσέθεσε.

Ο Δημ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του είχε ασκήσει κριτική στην Κομισιόν, καθώς η πρόσφατη πρότασή της για την αναθεώρηση της οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές «επιδιώκει ώστε η υγειονομική ταφή και η καύση των απορριμμάτων να προσμετρώνται στο συνολικό αποτύπωμα των κρατών μελών ως προς τη σύμφυτη με τον στόχο της ανανεώσιμης ενέργειας διαχείριση αποβλήτων».

Είχε, δε, ζητήσει να μάθει από την Κομισιόν «ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων», αλλά και τί απαντά στις ενστάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ο Επίτροπος Κανιέτε απάντησε ότι «η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία προβλέπει σειρά προτάσεων εναρμονισμένων με την ιεράρχηση των αποβλήτων στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση χωριστής συλλογής των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων• υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης των αποβλήτων• και σημαντική μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων στα κράτη μέλη». Είπε, δε, πως «οι εκτιμήσεις επιπτώσεων στις οποίες βασίζονται οι προτάσεις αυτές δείχνουν ότι η εφαρμογή τους μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής», χωρίς ωστόσο να παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία για τις εκτιμήσεις αυτές.
Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Η πρόταση της Επιτροπής (2016/0382(COD)) για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επιδιώκει ώστε η υγειονομική ταφή και η καύση των απορριμμάτων να προσμετρώνται στο συνολικό αποτύπωμα των κρατών μελών ως προς τη σύμφυτη με τον στόχο της ανανεώσιμης ενέργειας διαχείριση αποβλήτων.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η υγειονομική ταφή και η καύση των αποβλήτων, καθώς αυξάνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κομποστοποίησης υπολογίζει ότι πάνω από 60 εκατ. τόνοι βιοαποβλήτων θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν ή να κομποστοποιηθούν παράγοντας ενεργειακά αποθέματα ικανά να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρων χωρών σε ηλεκτρική ενέργεια για ένα χρόνο.

Δεδομένης της σημασίας που δίνει η ΕΕ στη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, ερωτάται η Επιτροπή:

– Ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων;

– Πώς απαντά στις ενστάσεις που κατατίθενται από περιβαλλοντικές οργανώσεις;

– Τι κίνητρα θα δώσει στα κράτη μέλη, που υπολείπονται κατά πολύ του στόχου αυτού, όπως η 
Ελλάδα, ώστε να εφαρμόσουν τις ορθές πρακτικές στην ανακύκλωση;

 Aπάντηση του κ. Arias Cañeteεξ ονόματος της Επιτροπής(8.12.2017)

Σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μόνο το οργανικό κλάσμα των αστικών ή εμπορικών στερεών αποβλήτων θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το σημείο αυτό δεν αλλάζει με την πρόταση της Επιτροπής για αναδιατύπωση της οδηγίας. Τα βιολογικά απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας ζύμωσης, προηγμένων βιοκαυσίμων με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών, καθώς και θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από απόβλητα.

Η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία προβλέπει σειρά προτάσεων εναρμονισμένων με την ιεράρχηση των αποβλήτων στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση χωριστής συλλογής των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων• υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης των αποβλήτων• και σημαντική μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων στα κράτη μέλη. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων στις οποίες βασίζονται οι προτάσεις αυτές δείχνουν ότι η εφαρμογή τους μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής.

Τα κίνητρα που παρέχονται επί του παρόντος στην Ελλάδα για τη βελτίωση των αρχείων διαχείρισης των αποβλήτων είναι διττά: τεχνική συνδρομή και χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ως προς το πρώτο σκέλος, από το 2012 οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν παρουσιάσει τεχνικά σεμινάρια στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων όσον αφορά τα απόβλητα, όπως το χαμηλό επίπεδο του ποσοστού ανακύκλωσης και η αναζήτηση τρόπων για τη βελτίωσή του. Ως προς το δεύτερο, η Ελλάδα έχει διαθέσει πάνω από 800 εκατ. EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για τη συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. Άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, μπορούν επίσης να προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες για τους επενδυτές στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου