Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Γενικό ρεκτιφιέ για τους αεριοστροβίλους των ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου και Κομοτηνής της ΔΕΗΣε γενικευμένο ρεκτιφιέ αεριοστροβίλων στους ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου και Κομοτηνής προχωρά η ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την τεχνική
υποστήριξη των εργασιών εξάρμωσης, ελέγχου και επανασυναρμολόγησης, καθώς και recommissioning (cold & hot) του αεριοστροβίλου Νο 12 του ΑΗΣ Κομοτηνής, στο πλαίσιο της επικείμενης Γενικής Επιθεώρησης Γ-5.
Επίσης, έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την επιθεώρηση και ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών θερμών μερών του αεριοστροβίλου τύπου GE PG9351FA της ΜΣΚ V του ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου.
Πιο αναλυτικά, οι βασικές εργασίες που θα εκτελεστούν στους συγκεκριμένους αεριοστροβίλους, οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση τους και ο προϋπολογισμός των αντίστοιχων έργων έχουν ως εξής:
Στον ΑΗΣ Κομοτηνής:
-Αρχικές μετρήσεις κατάστασης αεριοστροβίλου προ της αποσυναρμολόγησης 
-Αποσυναρμολόγηση του αεριοστροβίλου 
- Έλεγχος και αντικατάσταση των μερών του αεριοστροβίλου (κινητών και σταθερών πτερυγίων, θερμικών προστασιών, θαλάμου καύσεως κ.α.) 
-Έλεγχος και αντικατάσταση μερών του Συμπιεστή (πτερύγια, αποστατικά πλακίδια κ.α.)
-Επανασυναρμολόγηση του αεριοστροβίλου
- Εκτέλεση εργασιών cold & hot commissioning.
Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος αεριοστρόβιλος είναι τύπου GT13E2, ισχύος 157,5 MW, σχεδίασης και κατασκευής του Οίκου GE (Alstom). Τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία το 2001 και λειτουργεί με κυκλικό τρόπο (ώρες/εκκινήσεις).
Με βάση τον προγραμματισμό συντήρησης θερμικών μονάδων διασυνδεδεμένου συστήματος, η επιθεώρηση στον ΑΗΣ Κομοτηνής προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο πρώτο τετράμηνο του έτους 2021. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν και θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια των 54 ημερών της κράτησης της μονάδας διάρκειας. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 406.581,86 ευρώ. 
Στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου:
-Επιθεώρηση και επισκευή μίας σταθερής πρώτης Βαθμίδας Στροβίλου (S1N)
-Επιθεώρηση και επισκευή ενός σετ Τομέων Στεγανότητας πρώτης Βαθμίδας Στροβίλου (S1S)
-Επιθεώρηση και επισκευή μίας σταθερής δεύτερης Βαθμίδας Στροβίλου (S2N)
-Επιθεώρηση και επισκευή ενός σετ Τομέων Στεγανότητας δεύτερης Βαθμίδας Στροβίλου (S2S)
-Επιθεώρηση και επισκευή μίας σταθερής τρίτης Βαθμίδας Στροβίλου (S3N)
-Επιθεώρηση και επισκευή ενός σετ Τομέων Στεγανότητας τρίτης Βαθμίδας Στροβίλου (S3S)
-Προμήθεια και παράδοση όλων των αναγκαίων ανταλλακτικών για την επισκευή των παραπάνω σετ καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους στον Αεριοστρόβιλο
-Μεταφορά των προς ανακατασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών από τον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου προς τις εγκαταστάσεις του αναδόχου και αντιστρόφως.
Οι εργασίες ανακατασκευής στον ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα 330 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 2.400.000 ευρώ.

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου