Τρίτη 12 Μαΐου 2020

«Αστακός» γίνονται τα πληροφοριακά συστήματα της ΔΕΗ – Διαγωνισμός για εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφάλειας

 
Η ασφάλεια των ψηφιακών και πληροφοριακών συστημάτων είναι ένα από τα πρώτιστα ζητούμενα για όλους την εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα, και η ΔΕΗ δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τον κανόνα.
Επιθυμώντας να διασφαλίσει την άρτια και ασφαλή λειτουργία των ψηφιακών και πληροφοριακών συστημάτων της, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών ασφάλειας για τα συστήματα της Διεύθυνσης Πληροφορικής.
Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναζητά εξειδικευμένες υπηρεσίες τους εξής τομείς: 
-κρυπτογραφία και διαχείριση εξυπηρετητή κλειδιών
-διαχείριση virtualization τύπου Vmware, HyperV
-διαχείριση Next Generation Firewalling (Checkpoint, Cisco ASA), DMZ και πολύ καλή γνώση IPS/IDS, antibot, application control, zeroday attack  
-διαχείριση μηχανισμών antispam 
-διαχείριση μαζικών και ατομικών ψηφιακών υπογραφών και πολύ καλή χρήση τεχνικών MFA  
-ασφάλεια και διαχείριση συστημάτων SAP 
-ασφάλεια και διαχείριση Active Directory (LDAP) για πάνω από 4.000 χρήστες
-ασφάλεια και διαχείριση τεχνολογιών Microsoft (exchange, O365)
-ασφάλεια και διαχείριση βάσεων δεδομένων, Database Auditing - management - logging 
-υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
-διερεύνηση ευπαθειών και τρωτότητας συστημάτων (vulnerability assessment & δοκιμές παρείσδυσης penetration testing σε βάσεις δεδομένων, λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και ιστοσελίδες - διερεύνηση ευπαθειών κώδικα σε web εφαρμογές)  
-υλοποίηση δικλείδων ασφαλείας για όλα τα πληροφοριακά συστήματα με το πρότυπο της οικογένειας ISO/IEC 27000 (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002)  
-ασφάλεια Δικτύων
-έρευνα για νέες τεχνολογίες και τεχνικές ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων σε όλους τους τύπους λειτουργικών συστημάτων και υποδομών καθώς και υλοποίηση τεχνικών forensic Περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριακών συστημάτων  
-προγραμματισμός σε εφαρμογές ασφάλειας και διαχείριση χρηστών.
Οι υπηρεσίες που προβλέπονται στο αντικείμενο της σύμβασης θα παρέχονται στη ΔΕΗ από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου (2 άτομα), για 2 χρόνια, με επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της σύμβασης την 1η Ιουλίου 2020.

 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου