Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Μίνι παράταση ζητάει ο ΔΕΔΔΗΕ για τους υπολογισμούς του ανταλλάγματος για το ΚΟΤ στους προμηθευτές

 
Μια σύγχυση που δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτή ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στον υπολογισμό από τον ΔΕΔΔΗΕ του ετήσιους ανταλλάγματος για το ΚΟΤ στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτό υποστηρίζει ο Διαχειριστής απευθυνόμενος προς τη ΡΑΕ, στα
πλαίσια της διαβούλευσης σχετικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του ετησίου ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών παροχής Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η νέα δομή του ΚΟΤ διευκολύνει σημαντικά τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος, επιτρέποντας έτσι την ριζική απλούστευση της σχετικής μεθοδολογίας.
Όμως, ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι η απλούστευση αυτή αναιρείται εν μέρει από την προτεινόμενη συμπερίληψη στο αντάλλαγμα των ρυθμιζόμενων χρεώσεων από τις οποίες απαλλάσσονται οι δικαιούχοι του ΚΟΤ Α.
Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει ότι η συμπερίληψη στον υπολογισμό του ανταλλάγματος των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και Δικτύου εισάγει πολυπλοκότητα στις συναλλαγές των Διαχειριστών με τους προμηθευτές, με κυκλικές λογιστικές κινήσεις και χρηματοροές.
Το όλο θέμα, κατά τον ΔΕΔΔΗΕ, οφείλεται σε… παρεξήγηση. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται από τον Διαχειριστή, η πρόταση που έθεσε η ΡΑΕ σε διαβούλευση «εδράζεται στη διερμήνευση κατά συγκεκριμένο τρόπο της σχετικής πρόβλεψης της ΥΑ, αφού όπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης «Λαμβάνοντας υπόψη ότι το κείμενο πλαίσιο προβλέπει την απαλλαγή των δικαιούχων ΚΟΤ από την υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω χρεώσεων και όχι την εξαίρεση των σχετικών καταναλώσεων από τις συναφείς χρεώσεις, είναι προφανές ότι οι αρμόδιοι Διαχειριστές οφείλουν να υπολογίζουν και να τιμολογούν το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που αφορούν στις καταναλώσεις των δικαιούχων ΚΟΤ». Εντούτοις, δεδομένου ότι οι συνδηλώσεις των όρων εξαίρεση και απαλλαγή εν πολλοίς ταυτίζονται, καθιστώντας τους πρακτικά συνώνυμους, η ανάγνωση αυτή μάλλον δεν υπήρξε προφανής για τους Διαχειριστές (αλλά και το σύνολο των Προμηθευτών), εξού και δεν έτυχε εφαρμογής στη διετία που μεσολάβησε από τη θέσπιση του νέου ΚΟΤ, δηλ. οι Διαχειριστές δεν τιμολογούσαν στους Προμηθευτές τις εν λόγω ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τους πελάτες τους που ήταν δικαιούχοι ΚΟΤ Α.».
Ο ΔΕΔΔΗΕ τονίζει ότι η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας προϋποθέτει σχετική προσαρμογή των συστημάτων του, που εκτιμάται ότι απαιτεί χρονικό διάστημα της τάξεως του 2-3 μηνών περίπου.
Ως εκ τούτου, εφόσον τελικά υιοθετηθεί η πρόταση που τέθηκε σε διαβούλευση ως έχει, ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά οι σχετικοί μηνιαίοι υπολογισμοί να ξεκινήσουν τον Αύγουστο του 2020, με βάση τα μετρητικά δεδομένα του Ιουλίου 2020. 
Επίσης, ζητά οι αναδρομικές εκκαθαρίσεις που θα διενεργηθούν για το 2018 και το 2019 να καταλαμβάνουν και το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Γιάννα Παπαδημητρίου
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου