Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Διεθνής οίκος θα αναλάβει την αναδιοργάνωση του risk management της ΔΕΗ

Κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχία του εγχειρήματος μετασχηματισμού της ΔΕΗ είναι η όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση της διοίκησής της για τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και τις συνέπειες των αποφάσεων που καλείται να
πάρει. 
Προς τούτο, η ΔΕΗ έχει αποφασίσει να αναζητήσει υποστήριξη από εξωτερικό συμβουλευτικό οίκο διεθνούς κύρους και παρουσίας, με εκτενή εμπειρία στο χώρο της ενέργειας και της διαχείρισης κινδύνων αλλά και βαθιά γνώση των προκλήσεων της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και της ΔΕΗ, μέσα από σχετικό διαγωνισμό τον οποίο έχει προκηρύξει.
Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον οποίο είναι η 19/05/2020, είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού νέου πλαισίου Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων (Enterprise Risk Management) της ΔΕΗ.
Ο σύμβουλος που θα αναλάβει την υποστήριξη της ΔΕΗ για την αναδιοργάνωση του πλαισίου risk management της επιχείρησης θα πρέπει να μελετήσει το πλαίσιο Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων, τις πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων και το Πλαίσιο Ανάληψης Κινδύνων της ΔΕΗ. 
Στα πλαίσια αυτά, θα αναλάβει τη συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή, κατάταξη, ποσοτικοποίηση και διαχείριση των κινδύνων, σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. 
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου