Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Στην IBM αναθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ

 
Στην IBM αποφάσισε να αναθέσει την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ.
Συγκεκριμένα, το ΔΣ του Διαχειριστική ενέκρινε την ανάδειξη της
εταιρείας IBM Hellas Α.Ε, ως Προσωρινού Αναδόχου για:
- την παροχή αδειών χρήσης λογισμικού, 
-την παροχή με μορφή Υπηρεσίας περιβάλλοντος Υποδομής (IBM Mainfraime z Series και υποσύστημα δίσκων) για την φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ του ΔΕΔΔΗΕ, 
-την παροχή υπηρεσιών ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery Service) του περιβάλλοντος του Συστήματος ΕΡΜΗΣ 
-τη συντήρηση λογισμικού κατασκευής IBM. 
Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης που θα υπογράψει ο ΔΕΔΔΗΕ με την IBM θα είναι τριετής και το συνολικό τίμημα, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας ανέρχεται σε 6.211.208.24€ πλέον Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου