Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Τα σενάρια πώλησης του ποσοστού της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ - Οι αμοιβές του Συμβούλου

Τα σενάρια πώλησης του ποσοστού της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ - Οι αμοιβές του Συμβούλου 
Πως θα προσδιοριστούν οι αμοιβές Goldman και Eurobank για την πώληση του πακέτου του ΔΕΔΔΗΕ από την ΔΕΗ 
Tη δυνατότητα εκχώρησης μέρους της συμμετοχής της στον ΔΕΔΔΗΕ και όχι του συνόλου, εξετάζει η ΔΕΗ με ανώτατο ποσοστό μέχρι το 49%.
Αυτό προκύπτει σαφώς από την σύμβαση για την πρόσληψη της
Goldman Sachs ως σύμβουλο ιδιωτικοποίησης που ενέκρινε προχθές το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ κατέχει σήμερα το 100% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ.
Η κυβέρνηση έχει αναφερθεί στην διάθεση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος μάλιστα θα συμμετέχει με ενισχυμένα δικαιώματα στο μάνατζμεντ προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον εταιριών με δραστηριότητα σε αντίστοιχες υποδομές. Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το ποσοστό να είναι και μικρότερο από 49%.

Ωστόσο η ΔΕΗ, όπως προκύπτει από την εισήγηση της διοίκησης στο διοικητικό συμβούλιο της περασμένης Τρίτης, εξετάζει και την μερική πώληση της συμμετοχής της, όπου αναφέρεται για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ ή μέρος αυτού.

 

Η αμοιβή του συμβούλου
Ο σύμβουλος, σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης, αναλαμβάνει την μελέτη αναδιοργάνωσης και μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ και "χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για την πώληση ποσοστού μέχρι 49% της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ".

Σε ό,τι αφορά το τίμημα, η σύμβαση προβλέπει ποσό 1 εκατ. ευρώ για τη μελέτη εταιρικού μετασχηματισμού, ποσό 50.000 ως μηναία αμοιβή και success fee ύψους 1% επί της αξίας της συναλλαγής με όριο το ποσό των 7 εκατ. ευρώ. Από το success fee θα αφαιρεθεί το σύνολο των μηνιαίων αμοιβών που έχουν καταβληθεί.

Στην αξία της συναλλαγής, ήτοι στα χρήματα που θα εισπράξει η ΔΕΗ από την πώληση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα προστεθούν οι δανειακές υποχρεώσεις που θα έχουν μεταφερθεί στον ΔΕΔΔΗΕ σαν όφελος για την ΔΕΗ.

Τεκμηριώνοντας περί του εύλογου του τιμήματος της οικονομικής προσφοράς Goldman Sachs- Εurobank η εισήγηση της ΔΕΗ αναφέρει ότι το γεγονός ότι το “Δίκτυο Διανομής είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που αναμένεται να προσελκύσει αρκετούς ενδιαφερόμενους για την απόκτησή του και οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ικανοποιητικό τίμημα, αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερη ποσοστιαία αμοιβή του χρηματοοικονομικού συμβούλου, σε σχέση με προηγούμενες αναθέσεις’’.

Σύγκριση με ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΗΕ και πώληση λιγνιτικών μονάδων

Η σύγκριση γίνεται με τις αναθέσεις για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, όπου το συμφωνηθέν τίμημα ήταν 0,97% της αξίας της συναλλαγής πλέον 4 εκατ. ευρώ ως αμοιβή αναδιάρθρωσης, όπως και με την ανάθεση για την πώληση των λιγνιτικών θυγατρικών της ΔΕΗ, η οποία τελικά δεν ευδοκίμησε, όπου το συμφωνηθέν τίμημα ανερχόταν σε 0,97% επί της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστο πληρωτέο ποσό τα 2 εκατ. ευρώ.

Το ανηγμένο succes fee αν διατεθεί το 49% του ΔΕΔΔΗΕ, αναφέρει η εισήγηση της ΔΕΗ, “θα ανέρχεται σε 0,40% αλλά το εύρος της χαμηλότερης αυτής ποσοστιαίας αμοιβής θα εξακριβωθεί όταν και αν τελικά η ΔΕΗ αποφασίσει να προχωρήσει σε πώληση μέρους της συμμετοχής της στο ΔΕΔΔΗΕ”.
Περαιτέρω, σημειώνει, το ποσό του 1 εκατ. ευρώ της αμοιβής του συμβούλου για την εκπόνηση της μελέτης εταιρικού μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου της ΔΕΗ, κρίνεται εύλογο.


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου