Τετάρτη 6 Μαΐου 2020

Σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδομή αποκτά η ΔΕΗ στην πορεία για ψηφιακή αναβάθμιση

Ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της ΔΕΗ είναι ένα από τα επόμενα σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση του συνόλου των λειτουργιών και διαδικασιών της επιχείρησης που έχει βάλει «στοίχημα» να ολοκληρώσει με ταχείς ρυθμούς η
διοίκηση της ΔΕΗ.
Άμεσο ζητούμενο για τη ΔΕΗ είναι η δημιουργία σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής υποδομής «ενοποιημένων επικοινωνιών» (unified communications), ώστε να ενοποιηθεί το τηλεπικοινωνιακό σύστημα σε ένα ενιαίο ομογενές δίκτυο.
Στα πλαίσια αυτά, η ΔΕΗ σκοπεύει να προμηθευτεί βασική πλατφόρμα συστήματος «κεντρικοποίησης τηλεπικοινωνιακής υποδομής» (VoIP Centralized), έχοντας προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό.
Το σύστημα που θέλει να προμηθευτεί η ΔΕΗ θα υλοποιεί τη διαχείριση και αδειοδότηση των ενοποιημένων επικοινωνιών με σύστημα UCM (Unified Communications Μanagement), καθώς και θα προσφέρει «Υπηρεσίες Ενοποιημένων Επικοινωνιών» (UC Services) για όλους τους χρήστες σε δικτυακό επίπεδο.
Επίσης, θα επιβλέπει και θα διαχειρίζεται με ενιαίο τρόπο το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ώστε η παρακολούθηση συμβάντων και συναγερμών να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας την ευχέρεια άμεσης τεχνικής αντίδρασης, μειώνοντας έτσι το χρόνο και το κόστος αποκατάστασης, ενώ θα προσφέρει και οπτικοποιημένη απεικόνιση πραγματικού χρόνου της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού του τηλεπικοινωνιακού συστήματος σε οθόνες.
Ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει η ΔΕΗ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  την 21.05.2020 και συνολικό προϋπολογισμό , αφορά την προμήθεια της πλατφόρμας, καθώς και του βασικού απαραίτητου εξοπλισμού και του λογισμικού.
Επίσης, ο ανάδοχος θα παρέχει και τις απαιτούμενες υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία της πλατφόρμας.
Ακόμα, θα αναλάβει την εκπαίδευση 10 τεχνικών της ΔΕΗ στον προγραμματισμό, συντήρηση / τηλεσυντήρηση και διαχείριση του συστήματος. 
Τέλος, θα αναλάβει και την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας για ένα χρόνο.
Γιάννα Παπαδημητρίου
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου