Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

ΕΔΟΠ / ΔΕΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΦΕΠ Νο 1

ΕΔΟΠ / ΔΕΗ

Συνάδελφοι,
Η Γ.Σ. της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ που έγινε στις 16/1/2023 αποφάσισε την διεξαγωγή εκλογών για 3 ημέρες. (2 ημέρες διά ζώσης και 1 ημέρα ηλεκτρονικά). Η ΚΕΦΕΠ που εκλέχτηκε με μυστική ψηφοφορία συνεδρίασε στις 17/1/2023 και αποφάσισε τα παρακάτω:


1. Προκηρύσσονται γενικές εκλογές της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ στις 13 & 14/2/2023 δια ζώσης και στις 15/2/2023
ηλεκτρονικά.
2. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνει μέσω των emails που έχετε δηλώσει στο σωματείο.
3. Τα εκλογικά τμήματα, οι μονάδες που θα υπάγονται σε αυτά και οι ημερομηνίες των εκλογών θα καθοριστούν με νεότερη ανακοίνωση της ΚΕΦΕΠ.
4. Ο χρόνος υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται από 17/1/2023 έως και 27/1/2023 και από ώρα 09.00π.μ. έως 13.00 μ.μ.
5. Αν πρόκειται για συνδυασμό υποβάλλεται ομαδική αίτηση από τον εκπρόσωπο του συνδυασμού όπου θα επισυνάπτει ταξινομημένες τις ατομικές αιτήσεις κατά όργανο και αλφαβητική σειρά
επωνύμου του υποψηφίου, καθώς επίσης υπεύθυνη δήλωση του κάθε υποψηφίου (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ότι συμμετέχει στον συνδυασμό. Η συγκεντρωτική αίτηση θα φέρει την υπογραφή του εκπροσώπου
του συνδυασμού και θα κατατίθεται από τον ίδιο μαζί με τις ατομικές υποψηφιότητες και τις υπεύθυνες δηλώσεις, για τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένος.
6. Όλες οι ενέργειες του συνδυασμού προς την ΚΕΦΕΠ γίνονται μέσω του εκπροσώπου του συνδυασμού.
7. Ανεξάρτητοι υποψήφιοι καταθέτουν στην ΚΕΦΕΠ αίτηση υποψηφιότητας και αποτελούν ο καθένας ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
8. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας με ελλιπή στοιχεία θεωρούνται ΑΚΥΡΕΣ και απορρίπτονται.
9. Η ΚΕΦΕΠ θα δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας είτε ταχυδρομικώς από μεμονωμένους υποψηφίους στην διεύθυνση του Συλλόγου Στουρνάρη 73-75, Αθήνα ΤΚ 10432 είτε απευθείας (οπωσδήποτε για
τους συνδυασμούς) στα γραφεία της ΕΔΟΠ. Καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν και μπορούν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας.

Η ΚΕΦΕΠ


ΛΙΟΥΜΗΣ Σ.
ΥΨΗΛΑΝΤΗ Σ.
ΚΑΝΤΑΣ Ν.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου