Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη 1/2022 - Οριστικοί πίνακες προσληπτέων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ

 ΔΕΔΔΗΕ: Αλλαγή σελίδας με νέα εταιρική ταυτότητα | Ειδήσεις για την  Οικονομία | newmoney

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας :

Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ

Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ

Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ

Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕ

Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ

Πτυχιούχων Δασολόγων ΠΕ

Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ

Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ

με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων. 

Οι επιλεγέντες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Για τις λοιπές Ειδικότητες Απασχόλησης της Προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις. 

Προκήρυξη 1/2022

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου