Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

Απόφαση ΡΑΕ: Αυξάνεται στο 30% το πάνω όριο της ΔΕΗ στα διμερή συμβόλαια το 2023 – Γνώμονας η «ρηχή» Προθεσμιακή αγορά και η προοπτική σύναψης «πράσινων» PPAs

ΡΑΕ: Στο 30% το πλαφόν της ΔΕΗ στα διμερή συμβόλαια το 2023 – Γνώμονας η «ρηχή» Προθεσμιακή αγορά και η προοπτική σύναψης «πράσινων» PPAs

Η ΔΕΗ θα μπορεί το 2023 να καλύψει με διμερή συμβόλαια φυσικής παράδοσης έως το 30% των ποσοτήτων ενέργειας που προμηθεύει το πελατολόγιο της, όπως προβλέπει πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ για τον επαναπροσδιορισμό του σχετικού πλαφόν, το οποίο από το 2022 εφαρμόζεται αποκλειστικά στον δεσπόζοντα προμηθευτή. 

Υπενθυμίζεται ότι το όριο αυτό είχε καθορισθεί πέρυσι στο 20%, με

διακηρυγμένο ωστόσο στόχο της ΡΑΕ να «χαλαρώσουν» στην πορεία όσο το δυνατόν περισσότερο οι περιορισμοί στα συμβόλαια φυσικής παράδοσης, για να ενισχυθεί η προθεσμιακή αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, και ενόψει της απόφασης για το 2023, είχε ζητήσει από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας να πραγματοποιηθεί επικαιροποιημένη μελέτη, με αντικείμενο την προοπτική αύξησης του ποσοστού για τη ΔΕΗ και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις που αυτή θα είχε.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Ecco International για λογαριασμό του ΕΧΕ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το πλαφόν θα πρέπει να καθορισθεί μεταξύ 20% και 30%, χωρίς να ξεπεράσει το ανώτερο όριο 30%. Κι αυτό γιατί ο ετήσιος αριθμός ωρών με περικοπές ΑΠΕ ενισχύεται καθώς το ποσοστό αυξάνεται, με τις περισσότερες περικοπές ΑΠΕ να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής Ζήτησης (π.χ. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Αύγουστος, Νοέμβριος), το οποίο είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι για αυτές τις ώρες η χονδρική αγορά δεν λειτουργεί σωστά και δεν δημιουργεί τιμές εκκαθάρισης που να εκφράζουν το βραχυπρόθεσμο κόστος της οριακής παραγωγής.

Η θέση του ΕΧΕ 

Στη βάση της μελέτης, η εισήγηση του ΕΧΕ ήταν το όριο για τη ΔΕΗ να καθορισθεί στο 25% για το 2023, λόγω των δομικών ασυμμετριών της εγχώριας αγοράς, αλλά και της διατήρησης από τη ΔΕΗ και στο άμεσο μέλλον των υφιστάμενων χαρακτηριστικών καθετοποίησης και διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. 

Σύμφωνα επίσης με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ένας ακόμη λόγος είναι πως η ελληνική χονδρεμπορική αγορά διατηρεί υψηλό βαθμό εξάρτησης των εσόδων των μονάδων ΑΠΕ από το διαμορφούμενο επίπεδο της τιμής εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και

αναπτύσσει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο μίγμα παραγωγής. Έτσι, το ΕΧΕ διατήρησε την εισήγησή του στο 25% και μετά τη σχετική δημόσια διαβούλευση, στην οποία ο ΕΣΑΗ είχε υποστηρίξει πως το πλαφόν θα πρέπει να παραμένει και το 2023 να καθορισθεί στο 20%, όπως και πέρυσι. 

Όπως αναφέρεται και στην απόφαση της ΡΑΕ, για τον καθορισμό του πλαφόν στο ανώτερο όριο της μελέτης της Ecco International, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι η εγχώρια προθεσμιακή αγορά παραμένει «ρηχή». Επίσης, «στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και για την υλοποίηση του στόχου μεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ μέσω και της διάθεσης της παραγωγής τους με Corporate Renewable PPAs απαιτείται η ύπαρξη επαρκούς περιθωρίου σύναψης διμερών συμβολαίων», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφορετικές οπτικές ΡΑΕ και ΕΧΕ, αναφορικά με τους περιορισμούς στα συμβόλαια φυσικής παράδοσης, είχαν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις των στελεχών των δύο φορέων στο περσινό Power & Gas Forum του energypress. Έτσι, σύμφωνα με την Αρχή, η άρση του πλαφόν στις ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών στην προθεσμιακή αγορά θα αποτελούσε ένα ακόμη εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου.

Βασική επιδίωξη και σκεπτικό της Αρχής είναι η μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στην προθεσμιακή αγορά, ώστε οι προμηθευτές να μπορούν να προφυλάσσονται έναντι της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας των τιμών και να παρέχουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα στους τελικούς καταναλωτές. 

Από την άλλη πλευρά, το ΕΧΕ υποστηρίζει ότι τυχόν υπερβολική αύξηση των διμερών συμβολαίων (φτάνοντας για παράδειγμα να αντιστοιχούν στο 80% των συναλλαγών), δεν θα ήταν επωφελής για την αγορά και κυρίως δεν θα συνέβαλε στην μείωση των τιμών. Μάλιστα, θα εξάλειφε τη διαφάνεια και τα «σήματα» που παράγονται τώρα, με τις επιπτώσεις να βαρύνουν περισσότερο τους μικρούς ανεξάρτητους προμηθευτές και τους νέους επενδυτές ή συμμετέχοντες, που θα αντιμετώπιζαν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εισόδου στην αγορά.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, στόχος πρέπει να είναι ισχυρές και ρευστές αγορές φυσικής παράδοσης. Κι αυτό γιατί μόνο τότε μπορούν να παράγονται τα ανάλογα σήματα και να λαμβάνονται αποφάσεις τόσο σε ρυθμιστικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. 


Κώστας Δεληγιάννης

energypress.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου