Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

ΔΕΔΔΗΕ-ψηφιακοί μετρητές: Ποιοι τρεις είναι στη short-list του διαγωνισμού και γιατί κόπηκε η Landis+ Gyr

 Αναστάσιος Μάνος, CEO του ΔΕΔΔΗΕ

Με αγωνία αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα για τη short list του μεγάλου διαγωνισμού του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες φιγουράρουν τρεις από τις επτά αρχικά υποψήφιες εταιρείες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην τριάδα της short list περιλαμβάνονται οι Elster, η οποία αποτελεί πλέον εταιρεία του

διεθνούς βιομηχανικού ομίλου Honeywell,  η Intrasoft International μέλος του Ομίλου πληροφορικής Netcompany, με έδρα στη Δανία και η Intron, με έδρα στις ΗΠΑ. Η ελβετική Landis +Gyr   που συγκαταλέγεται τους μεγαλύτερους κατασκευαστές έξυπνων μετρητών παγκοσμίως και διαθέτει μονάδα παραγωγής και στην Ελλάδα δεν περνάει κατά πληροφορίες στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, καθώς υπήρξε κάποιο νομικό κώλυμα που σχετίζεται όπως αναφέρεται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στην πρώτη φάση του  διαγωνισμού συμμετείχαν επίσης, η ελληνική PROTASIS που εκπροσωπεί τη γαλλική Sagemcom, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Enedis στη Γαλλία με αντίστοιχα έργα σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία και Λιθουανία, η Gridspertise της Enel, που έχει υλοποιήσει αναπτύξει περισσοτέρους από 44 εκατ. έξυπνους μετρητές σε οκτώ χώρες και η Iskraemeco, κατασκευαστής μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και συναφών προϊόντων, λογισμικού και υπηρεσιών επικοινωνιών με έδρα τη Σλοβενία.

H μάχη για τους 7,5-8 εκατομμύρια «έξυπνους μετρητές» του ΔΕΔΔΗΕ, είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις εταιρείες που συμμετέχουν αφού o προϋπολογισμός για το φιλόδοξο  έργο θα ξεπεράσει το 1 δις  ευρώ («αρχικός σχεδιασμός για 850 εκατομμύρια αλλά θα υπερβεί το ποσό αυτό). Ο διαγωνισμός έχει τρία διαγωνιστικά μέρη: Προμήθεια 7,5-8 εκατομμύρια έξυπνων μετρητών, εγκατάσταση των μετρητών στο δίκτυο διανομής και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι  συμβάσεις  προμήθειας αφορούν σε εγκατάσταση:

α) Συστήματος Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων – Meter Data Management System (MDM System)

β) Συστήματος Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής – Advanced Metering Infrastructure System (AMI System) δηλαδή συστήματα λογισμικού με ολοκληρωμένη λύση και

γ) Εξοπλισμού Πεδίου, δηλαδή Μετρητικές Μονάδες και Εξοπλισμό Επικοινωνίας τεχνολογίας point-to-point.

Η ανάθεση της προμήθειας των μετρητικών μονάδων και του AMI System θα γίνει μέχρι και σε τρεις αναδόχους, ενώ του MDM System σε έναν από τους τρεις.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, στην προμήθεια των  μετρητών και σε πρώτη φάση θα αναθέσει στον κάθε έναν από τους τρεις αναδόχους ποσότητες μετρητών που θα αποτελούν και την εγγύηση για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Συνολικά στο αρχικό στάδιο και στους τρεις συμμετέχοντες θα ανατεθούν περίπου 2,5 εκατομμύρια μετρητές, ενώ στη συνέχεια   με δευτερεύοντες  διαγωνισμούς θα παραγγέλλονται οι πρόσθετες ποσότητες μέχρι τα 8 εκατομμύρια που είναι ο στόχος. Χρόνος ολοκλήρωσης το 2027 εάν όλα πάνε καλά, ενώ ολόκληρη η χώρα θα έχει έξυπνους μετρητές ως το 2030.

Η διάρκεια των συμφωνιών θα είναι 8-10 χρόνια, ενώ τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την προεπιλογή των αναδόχων είναι οικονομικά, τεχνικά αλλά και κριτήρια για τη δυνατότητα παραγωγής συγκεκριμένου κατώτατου ορίου μετρητών. Επιπλέον, θα ζητείται η έγγραφη βεβαίωση συνεργασίας και εγκατάστασης μετρητών σε διαχειριστές δικτύων.

Καμιά από τις εταιρείες που συμμετέχουν δεν θέλει σε αυτή τη φάση να προβεί σε κάποιο σχόλιο, καθώς ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Οι επίσημες ανακοινώσεις της short list και της έναρξης της δεύτερης φάσης αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα και η αγωνία δεν περιορίζεται στους συμμετέχοντες. Και ο ΔΕΔΔΗΕ αγωνιά για τις αντιδράσεις των αποκλεισμένων, αφού ενδεχόμενες προσφυγές τους θα μπορούσαν να επιφέρουν καθυστερήσεις στο σημαντικό έργο. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη οργανωμένη προσπάθεια του Διαχειριστή για διαγωνισμό για ψηφιακούς μετρητές είχε μπλοκάρει το 2014, όταν ο τότε διαγωνισμός   έμεινε στα χαρτιά μετά από προσφυγές επί προσφυγών των διαγωνιζομένων εταιριών της εποχής εκείνης.

Σημειώνεται, όπως φημολογείται, ότι η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού μπορεί να δούμε νέες συμμαχίες, καθώς ο διαγωνισμός θα μπει στην τελική ευθεία, με την προσθήκη νέων σημαντικών ονομάτων  και νέες συμμαχίες γύρω από τις τρεις εταιρείες που προκρίνονται στη β’ φάση.

 Ποιοι ήταν οι 7 αρχικά ενδιαφερόμενοι

– Η ITRON, κορυφαία εταιρία στον τομέα μετρητικών συστημάτων με έδρα στις ΗΠΑ, με πελατολόγιο που περιλαμβάνει 8.000 πελάτες-ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) διεθνώς η ITROΝ θεωρείται η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα των μετρητικών συστημάτων. Η ITRON διαθέτει εργοστάσιο κατασκευής στην Ευρώπη με μεγάλα έργα αναφοράς σε Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρία υπέβαλε φάκελο με την θυγατρική της ITRON SPAIN.

– Η Elster, η οποία αποτελεί πλέον εταιρεία του διεθνούς βιομηχανικού ομίλου Honeywell. Ο όμιλος εισήλθε στον κλάδο των μετρήσεων το 2016 μέσω της εξαγοράς της Elster. Η Elster έχει υλοποιήσει ανάλογα έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Ισπανία. Η Elster διαθέτει εργοστάσια παραγωγής στη Ρουμανία και υπέβαλε φάκελο με την ρουμάνικη θυγατρική της Elster Rometrics.

 Intrasoft International, η οποία από το 2021 είναι μέλος του Ομίλου πληροφορικής Netcompany, με έδρα στη Δανία. Η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία εστιάζει στρατηγικά στην ενέργεια και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μεταξύ άλλων και για συστήματα έξυπνων μετρητών.

 Gridspertise, η οποία ιδρύθηκε το 2021 από τον ιταλικό όμιλο Enel προκειμένου να εμπορευματοποιήσει την τεχνολογία έξυπνων δικτύων του ομίλου. Η εταιρεία συγκεντρώνει τη βαθιά τεχνογνωσία του ομίλου Enel με έργα ψηφιοποίησης σε όλο τον κόσμο, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη περισσοτέρων από 44 εκατ. έξυπνων μετρητών σε οκτώ χώρες.

– Η Landis+Gyr, με έδρα την Ελβετία, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές έξυπνων μετρητών παγκοσμίως. Έχει υλοποιήσει μεγάλα έργα σε Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ολλανδία και στις Σκανδιναβικές χώρες ενώ διαθέτει μονάδα παραγωγής μετρητών στην Ελλάδα.

-H PROTASIS είναι ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εκπροσωπώντας την γαλλική εταιρεία Sagemcom, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Enedis στην Γαλλία με αντίστοιχα έργα σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία και Λιθουανία. Η παραγωγή της βρίσκεται στην Ευρώπη.

– Η Iskraemeco, κατασκευαστής μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και συναφών προϊόντων, λογισμικού και υπηρεσιών επικοινωνιών με έδρα τη Σλοβενία. Με πάνω από 100 εκατομμύρια μετρητές εγκατεστημένους σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική και Λατινική Αμερική. Η Iskraemeco διαθέτει γραμμές παραγωγής στην Ευρώπη.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου