Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Σχέδιο της ΔΕΗ για να παραμείνουν μάχιμες στην υποστήριξη του δικτύου οι γεννήτριες των μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς

hΣχέδιο της ΔΕΗ για να παραμείνουν μάχιμες στην υποστήριξη του δικτύου οι γεννήτριες των μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς

Σε σύγχρονους πυκνωτές για την παροχή υπηρεσιών ρύθμισης άεργου ισχύος, στήριξης τάσης και παροχής αδράνειας στο σύστημα έχει αποφασίσει η ΔΕΗ να μετατρέψει τις γεννήτριες των μονάδων III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη του

διαγωνισμού για τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project) του έργου, αυτό θα είναι έτοιμο να τεθεί σε εμπορική λειτουργία σε διάστημα 15 μηνών μετά τη θέση σε ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Όπως εξηγεί η ΔΕΗ, η απόφαση να προχωρήσει σε μετατροπή των γεννητριών σε σύγχρονους πυκνωτές συμβαδίζει συμβαδίζει με μια σύγχρονη τάση που έχει αναδειχθεί σε συνθήκες όπου σε όλο τον κόσμο, ο παροπλισμός των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής συντελείται σε συνθήκες αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ.

Οι μεγάλες σύγχρονες γεννήτριες των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που τίθενται σε αδράνεια μπορούν να παραμείνουν εξαιρετικά χρήσιμες για το ηλεκτρικό σύστημα, μετατρεπόμενες σε σύγχρονους πυκνωτές, συνεχίζοντας έτσι να παρέχουν σημαντική υποστήριξη στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας και την ποιότητα του ηλεκτρικού δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, οι χρήσεις για τις οποίες προορίζονται αυτοί οι πυκνωτές αφορούν την παροχή πρόσθετης ισχύος μικρών κυκλωμάτων σε αδύναμα δίκτυα (short circuit power enhancement in weak grids), τη συγχρονισμένη αδρανειακή απόκριση (synchronous inertial response), καθώς και τη δυνατότητα παρέλευσης αστοχιών (fault ride-through capability) στο δίκτυο. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, το έργο θα μελετηθεί και θα υλοποιηθεί ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί μελλοντικά σφόνδυλος (flywheel) στους άξονες των γεννητριών (flywheel ready), κάτι που θα προσδώσει μεγαλύτερες δυνατότητες μελλοντικής συνεισφοράς στην υποστήριξη του δικτύου.

Μεταξύ άλλων, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν και την εγκατάσταση νέων μετασχηματιστών με αναβάθμιση συστήματος ελέγχου, προστασίας και λειτουργίας (AVR) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ, καθώς και νέου σύστημα εκκίνησης περιστροφής (SFC ή Pony Motor).

Επίσης, θα εγκατασταθεί νέα γραμμή Μέσης Τάσης μεταξύ των μονάδων Ι-ΙΙ και III-IV, ενώ θα αναβαθμιστούν και θα επαναπιστοποιηθούν το δίκτυο Η2, το σύστημα ψύξης στάτη, το σύστημα λίπανσης, καθώς και τα συστήματα ελέγχου, μετρήσεων και συγχρονισμού.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΔΕΗ, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ.  

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

energypress.gr 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου