Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΗ: 20,2 Εκατ. Ευρώ Επιβαρύνθηκε η ΔΕΗ από τις ΝΟΜΕ


της Μάχης Τράτσα

Στα 20,2 εκατ. ευρώ υπολογίζεται από τη ΔΕΗ, η καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας «τύπου ΝΟΜΕ». Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάζονται στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της ΔΕΗ για το α΄ εξάμηνο 2018, η αρνητική επίπτωση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ», με πώληση ρεύματος σε τιμές χαμηλότερες από την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε 45,7 εκατ. ευρώ αυξημένη σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017 κατά 20,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τη ΔΕΗ, τα φθηνότερα «πακέτα» που αγοράστηκαν από τις ΝΟΜΕ, δεν κατευθύνθηκαν στην εσωτερική αγορά, προς όφελος των εγχώριων καταναλωτώνΣύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της επιχείρησης, αν και το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,5%, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή.

Αιτία, όπως υπογραμμίζεται στα στοιχεία που δημοσίευσε η ΔΕΗ, είναι οι αυξημένες εξαγωγές από τρίτους (κατά 50,4%), μέσω των βορείων διασυνδέσεων. Το πρόβλημα έχει επισημανθεί και από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η οποία είχε καλέσει προμηθευτές και traders σε ακροάσεις καθώς θεωρεί ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στο λιανεμπόριο ρεύματος, οι οποίες δεν επιτρέπουν το άνοιγμα της αγοράς. «Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω ΝΟΜΕ», δήλωσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Μανόλης Παναγιωτάκης,  σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου.

2,5 δισεκ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Οι ανείσπρακτες οφειλές παραμένουν στα 2,399 δισεκ. ευρώ, χωρίς σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνονται όσες βρίσκονται σε διακανονισμό. Σύμφωνα με τον Παναγιωτάκη, στον τομέα της βελτίωσης της εισπραξιμότητας και της μείωσης των οφειλών των πελατών έχει σημειωθεί πρόοδος.  «Με τη συστηματική προσπάθεια της ΔΕΗ και τη δράση του ειδικού Συμβούλου οι προοπτικές διαφαίνονται ακόμη θετικότερες για το εγγύς μέλλον», σημείωσε ο ίδιος. Η κοινοπραξία των εταιρειών, υπό την Qualco, που έχει αναλάβει τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων χρεών  της ΔΕΗ, όπως αναφέρουν στελέχη της επιχείρησης, έχει το τελευταίο εξάμηνο εισπράξει 100 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος είναι να προχωρήσει συνολικά στην είσπραξη περίπου 500 εκατ. ευρώ έως τον Μάρτιο του 2019. 

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, παρατηρείται αύξηση των οφειλών των τελικών πελατών (όσων δηλαδή, είτε μετακινήθηκαν σε άλλον πάροχο, είτε έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση ακινήτου για διάφορους λόγους), «φαινόμενο το οποίο απαιτεί ειδική αντιμετώπιση με τη συνδρομή και άλλων υπεύθυνων φορέων της αγοράς».

52,2 εκατ. ευρώ επιβάρυνση από τα CO2

Η αύξηση των τιμών στα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επιβάρυνε επιπλέον τη ΔΕΗ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κατά 46,3 εκατ. ευρώ, ή κατά 52,2 εκατ. ευρώ  αν συμπεριληφθούν και οι αντίστοιχες δαπάνες των θυγατρικών εταιρειών λιγνίτη. Ειδικότερα, η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) αυξήθηκε σε 107,2 εκατ. ευρώ από 60,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής CO2 από 5,12 ευρώ ανά τόνο σε 9,69 ευρώ ανά τόνο.

Κι αυτό παρότι, η λιγνιτική παραγωγή ήταν – το πρώτο εξάμηνο του έτους - μειωμένη κατά 7,8%, δηλαδή κατά 462 GWh, η δε παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ είχε περιοριστεί κατά 31% (δηλαδή κατά 1.159 GWh). Έτσι, οι αντίστοιχες εκπομπές ρύπων ήταν μειωμένες (11,1 εκατ. τόνοι έναντι 11,9 εκατ. τόνων). 

Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι, το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλλει η ΔΕΗ για αγορά δικαιωμάτων θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο, εάν η επιχείρηση δεν είχε προαγοράσει δικαιώματα σε χαμηλότερες τιμές. Λόγω προαγορών, η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την μέση τιμή spot (12,1 ευρώ /τόνο).  Τα κόστη για αγορά CO2 αναμένεται να αυξηθούν, έτι περαιτέρω,  καθώς οι τιμές των δικαιωμάτων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και το δεύτερο εξάμηνο του έτους. 

Απομείωση 240,6 εκατ. ευρώ από την απολιγνιτοποίηση

Στα αποτελέσματα από διακοπτόμενες δραστηριότητες που αφορούν στη δραστηριότητα των προς πώληση θυγατρικών εταιρειών «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» και Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.», έχει ενσωματωθεί απομείωση ύψους 240,6 εκατ. ευρώ που αφορά στην αποτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή της αξίας της συμμετοχής του Ομίλου και της Μητρικής στις δύο νέες εταιρείες. «Η αποτίμηση δεν έλαβε υπόψη έσοδα από Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) διότι επί του παρόντος δεν έχει υλοποιηθεί σχετικός μηχανισμός ανάκτησης κόστους. Εάν υφίστατο τέτοιος μηχανισμός με ισχύ από τα μέσα του 2019 και λαμβάνοντας υπόψη τιμή 39.000 ευρώ ανά MW για το σύνολο της ζωής των μονάδων παραγωγής των δύο θυγατρικών, τότε η απομείωση θα περιοριζόταν σε 98 εκατ. ευρώ», σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ.

Στα 3.7 δισεκ. ευρώ το καθαρό χρέος 

Το καθαρό χρέος στις 30.6.2018 ήταν 3.683,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 119,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την  30.6.2017 και κατά 273,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2017. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση των αποτελεσμάτων, «τον Φεβρουάριο του 2018 η εταιρεία προέβη σε μερική εξαγορά ομολογιών - λήξεως 2019 - ύψους 150 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου της». Η ΔΕΗ,  όπως αναφέρεται, «εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και έχει αναθέσει σε συμβούλους να διερευνήσουν τις εναλλακτικές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ομολογιών, με το ποσό να αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 300 εκατ. ευρώ και 400 εκατ. ευρώ και η διάρκεια στα 5 έτη, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς».

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη η μείωση του καθαρού χρέους κατά 273,7 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2017 καταγράφεται ως θετικό γεγονός, όπως και η αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων των 1,3 δισ. ευρώ καθώς και η διασφάλιση γραμμής χρηματοδότησης (stand by facility) από τις ελληνικές τράπεζες ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου