Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Σε μελέτη για τον προσδιορισμό των εργαζομένων και των ειδικοτήτων που χρειάζεται προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ – Στο τραπέζι και το ενδεχόμενο εθελουσίας


Θοδωρής Παναγούλης

Διαγωνισμό για την πρόσληψη εξειδικευμένης εταιρείας που θα πραγματοποιήσει συστηματική μελέτη προσδιορισμού της σημερινής κατάστασης, των αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά το πλήθος των εργαζομένων και τις ειδικότητες που χρειάζεται και τέλος της βέλτιστης μεθοδολογίας  για την αναδιοργάνωση του στελεχιακού και
υπαλληλικού προσωπικού, πρόκειται να πραγματοποιήσει στο επόμενο διάστημα ο ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress η κίνηση αυτή θεωρείται απαραίτητη από τη διοίκηση του Διαχειριστή, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η εταιρεία δουλεύει, εκ των πραγμάτων, με πρότυπα του παρελθόντος όταν η δομή και οι υπηρεσίες του ήταν διαφορετικές από τις σημερινές και κυρίως τις αυριανές.
Έχει διαπιστωθεί για παράδειγμα, χωρίς όμως να έχει γίνει συστηματική μελέτη, ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε μηχανικούς και τεχνικούς (που δεν καλύπτονται), ενώ αντίθετα υπάρχει πλεονάζον προσωπικό σε διοικητικές θέσεις.
Υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός υπαλλήλων σε ηλικίες κοντά στη σύνταξη οπότε δεν αποκλείεται να αξιολογηθεί ως επωφελής για την εταιρεία μια λύση εθελουσίας εξόδου, χωρίς βεβαίως κάτι τέτοιο να θεωρείται δεδομένο.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά τις ειδικότητες που χρειάζεται επαναπροσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό υπό το φως των νέων δεδομένων που δημιουργεί η υλοποίηση των στρατηγικών έργων του Διαχειριστή.
Η εγκατάσταση, για παράδειγμα, του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (το λεγόμενο σύστημα «νέος Ερμής») αναδιοργανώνει σε μεγάλο βαθμό τις δομές, τις μεθόδους και τις διαδικασίες εργασίας, και δημιουργεί ως εκ τούτου άλλες ανάγκες σε προσωπικό και στελέχη.
Άλλη σημαντική ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί με τη σχεδιαζόμενη αναδιοργάνωση είναι η διατήρηση και μεταφορά της εμπειρίας των παλαιών στελεχών του Διαχειριστή στους νεότερους εργαζόμενους. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει να «εφευρεθούν» διαδικασίες και οργανωτικές αλλαγές που θα αποτυπωθούν στη νέα δομή του ΔΕΔΔΗΕ.
«Εργαλείο» για την αναδιοργάνωση του στελεχιακού και υπαλληλικού προσωπικού θα είναι οπωσδήποτε μια πιθανή κατάργηση από την αρχή του 2019 του κανόνα 1 πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις. Η διοίκηση του Διαχειριστή διεκδικεί να ισχύσει ο κανόνας 1 προς 1 και μάλιστα να υπολογίζεται «εσωτερικά», σε επίπεδο ΔΕΔΔΗΕ, και όχι γενικά σε επίπεδο δημόσιου τομέα.
Πρόβλημα από την άλλη είναι η δέσμευση, βάσει μνημονιακού νόμου, ότι η μισθολογική δαπάνη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 65% της μισθολογικής δαπάνης του 2012. Μάλιστα οι υπολογισμοί έγιναν αρχικά σε επίπεδο «Ομίλου ΔΕΗ», δηλαδή μαζί για ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, με τον ΔΕΔΔΗΕ να θεωρείται «ριγμένος» στη σχετική ενδοομιλική κατανομή των δεσμεύσεων.  Τίθεται ως εκ τούτου θέμα, τουλάχιστον, νέου υπολογισμού μετά την αποχώρηση του ΑΔΜΗΕ από τον Όμιλο.
Ας σημειωθεί, τέλος, η εκτίμηση που διατυπώνεται από αρμόδιες πηγές, σύμφωνα με την οποία μια σωστή αναδιοργάνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να διαχειρίζεται μόνη της, με το σταθερό προσωπικό της,  μεγάλο μέρος του έργου
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου