Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

«Καλπάζουν» οι ρευματοκλοπές στη Ρόδο

 
Στην υποβολή 4 μηνύσεων ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου κατά ισάριθμων πελατών της για ρευματοκλοπή προχώρησε χθες η ΔΕΔΔΗΕ.
Η πρώτη στρέφεται κατά ενός κατοίκου της οδού Ορφανίδου και κατά παντός άλλου υπευθύνου, αυτουργού,
συναυτουργού, ηθικού αυτουργού και εν γένει συμμετόχου.
Στις 27 Ιουλίου 2017 αρμόδιο συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ, μετέβη στην οδό Ορφανίδου, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης ηλεκτρικού ρεύματος της οποίας συμβεβλημένος χρήστης είναι ο μηνυόμενος.
Ο έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε για ρευματοκλοπή, διεξήχθη απουσία του μηνυομένου λόγω αδυναμίας εντοπισμού του στο χώρο.
Οι τεχνικοί διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα κομμένες σφραγίδες του κιβωτίου μετρητή, κομμένες σφραγίδες καλύμματος ακροδεκτών μετρητή και διακοπή επαφής στη γέφυρα τάσης της β΄ φάσης. Οι παρεμβάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής.
Σημειώνεται ότι ο μετρητής φυλάσσεται με ευθύνη και επιμέλεια του χρήστη της παροχής, ενώ το κιβώτιο παροχής είναι σφραγισμένο με σφραγίδες, αποκλειόμενης της προσβάσεως οιοδήποτε τρίτου σε αυτό, παρά μόνο των συνεργείων της ΔΕΔΔΗΕ.
Οι παραπάνω περιγραφόμενες παράνομες επεμβάσεις στον μετρητή είχαν ως αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η καταναλισκόμενη ενέργεια και κατά συνέπεια, να ζημιώνεται ο διαχειριστής του Δικτύου.
Το χρονικό σημείο έναρξης της διάπραξης της ρευματοκλοπής εντοπίζεται στις 7-11-2011 ημερομηνία κατά την οποία καταγράφηκε αισθητή κάμψη της κατανάλωσης.
Η χρονική περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας ενέργειας εκτείνεται από 6-11-2012 έως τις 27-7-2017, το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 39.664 Kwh.
Η αναλογούσα χρέωση για την συνολική μη καταγραφείσα ενέργεια, ήτοι η αξία αυτής, ανήλθε στο ποσό των 7.236,21 ευρώ.

Η δεύτερη μήνυση στρέφεται κατά μιας κατοίκου Αφάντου. Στις 2 Μαΐου 2018 συνεργείο προέβη σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης της τριφασικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οποίας συμβεβλημένος χρήστης ήταν η μηνυόμενη.
Οι τεχνικοί διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα κομμένες σφραγίδες κιβωτίου μετρητή και διακοπή επαφής στις γέφυρες των τάσεων των δύο φάσεων της 1ης και 2ης φάσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής. Το χρονικό σημείο έναρξης της διάπραξης ρευματοκλοπής εντοπίζεται στις 1/04/2012. Το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, υπολογίζεται σε 35.602 Kwh και η αξία αυτής στα 7.170,85 ευρώ.
Η τρίτη μήνυση υποβλήθηκε εις βάρος ενός κατοίκου Φρύ Κάσου. Στις 7 Νοεμβρίου 2017 συνεργείο μετέβη στην Κάσο, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τριφασικής μετρητικής διάταξης ηλεκτρικού ρεύματος του μηνυόμενου.
Οι τεχνικοί διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα κομμένες σφραγίδες κιβωτίου και καλύμματος ακροδεκτών του μετρητή, διακοπή επαφής στη γέφυρα τάσης της β΄ φάσης, στην οποία το λαμάκι ήταν τελείως ανοικτό, καθώς και της γ΄ φάσης, στην οποία το λαμάκι ήταν ξεβίδωτο, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής.
Η αξιόποινη πράξη του μηνυομένου υπολογίζεται ότι έλαβε χώρα, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαρτίου 2013 έως 7 Νοεμβρίου 2017 το δε ύψος της ενέργειας, που έχει κλαπεί, για το ως άνω χρονικό διάστημα, υπολογίζεται σε 38.089 Kwh και η αξίας της στα 7.224,70 ευρώ.
Η τέταρτη μήνυση στρέφεται κατά ενός κατοίκου Ρόδου (οδός Καναδά). Στις 14 Μαρτίου 2018 συνεργείο προέβη σε έλεγχο της μετρητικής διάταξης του τριφασικού ηλεκτρικού ρεύματος του μηνυόμενου. Οι τεχνικοί διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης και συγκεκριμένα μονωτικό υλικό στις επαφές του πηνίου της γ΄ φάσης, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο μέρος αυτής.
Το χρονικό σημείο έναρξης της διάπραξης της ρευματοκλοπής εντοπίζεται στις 27-8-2016 – ημερομηνία κατά την οποία καταγράφηκε αισθητή κάμψη της κατανάλωσης- και η αξία αυτής στα 9.914,87 ευρώ.
Τις μηνύσεις υπέβαλε ο δικηγόρος κ. Γρηγόρης Μαυρομάτης.


 Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου