Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Πως 1.400 νοικοκυριά δεν πληρώνουν ούτε ευρώ για το ρεύμα! – Το πρόστιμο στην ΔΕΔΔΗΕ και η καταγγελία της Elpedison


Πρόστιμο – παρέμβαση εις βάρος της ΔΕΔΔΗΕ, επέβαλε με αποφασή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, επιρρίπτοντας της ευθύνες για την μη αποστολή ή την λαθεμένη αποστολή στοιχείων προς τους προμηθευτές, πελατών που εμπίπτουν

στην κατηγορία της καθολικής υπηρεσίας.

Το πρόστιμο φτάνει τα 250.000 ευρώ και συνοδεύεται από αυστηρή σύσταση συμμόρφωσης με την  παροχή πλήρων στοιχείων που μεταπίπτουν σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας προς τους προμηθευτές.

Την καταγγελία υπέβαλε η εταιρεία Elpedison, η οποία επισημαίνει ότι λόγω της αδράνειας της ΔΕΔΔΗΕ η Εταιρεία δεν έχει τιμολογήσει περισσότερους από 1.400 πελάτες, τους οποίους προμηθεύει ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, ενώ δεν διαθέτει τον ΑΦΜ για περίπου 25% των νέων Πελατών της υπό το εν λόγω καθεστώς.

Συνεπεία των παραπάνω οι μετρητές που αντιστοιχούν στους συγκεκριμένους πελάτες ηλεκτροδοτούνται κυριολεκτικά δωρεάν (!) με βαρύτατη οικονομική ζημία της Εταιρείας.

Όσον αφορά στην υλοποίηση των εντολών απενεργοποίησης που δίδει η Εταιρεία στον ΔΕΔΔΗΕ, η Elpedison ισχυρίζεται ότι λαμβάνει επανειλημμένως την ενημέρωση απόρριψης των εν λόγω αιτημάτων εξαιτίας ύπαρξης άλλης εντολής απενεργοποίησης από έτερο Προμηθευτή.

Η εν λόγω πρακτική εντείνει την οικονομική ζημία της Εταιρείας, καθώς της στερεί το βασικότερο μέσο πίεσης για είσπραξη των απαιτήσεών της και της εν γένει διασφάλισης των συμφερόντων της.

Τι είναι καθολική υπηρσία

Η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος θεσπίστηκε το 2011 με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA που παύουν να εκπροσωπούνται από προμηθευτή ρεύματος.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, υποχρεούται να προμηθεύει μικρούς πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή.

Β. Οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.

Η καταγγελία

Την καταγγελία είχε υποβάλει τον Μάρτιο του 2021, η εταιρεία Elpedion, η οποία επικαλούνταν ότι:

-Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει πολλάκις παραλείψει και εξακολουθεί να παραλείπει να χορηγήσει στην εταιρεία τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου πελατών που η εταιρεία εκπροσωπεί ως πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας. Συνεπεία της παράλειψης αυτής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντική δυσχέρεια, που εξικνείται έως την αδυναμία, ταυτοποίησης των πελατών Καθολικής Υπηρεσίας και περαιτέρω αδυνατεί να τους τιμολογήσει.

-Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει σε πολλές περιπτώσεις αποστείλει εσφαλμένα στοιχεία επικοινωνίας για τους Πελάτες που η εταιρεία εκπροσωπεί ως πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας. Συνεπεία της παράλειψης αυτής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η εταιρεία αδυνατεί να επικοινωνήσει με τους πελάτες αυτούς και να τους ενημερώσει για τη μετάπτωσή τους στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας αλλά και να τους αποστείλει Λογαριασμό Κατανάλωσης.

-Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει απορρίψει, σχεδόν κατά το ήμισυ των περιπτώσεων, τα αιτήματα απενεργοποίησης μετρητή που έχει υποβάλει η εταιρεία λόγω υπερημερίας πελατών που προμηθεύει υπό καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας ως προς την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς αυτήν. Ως αιτιολογία για την απόρριψη των αιτημάτων της εταιρείας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προβάλλει την ύπαρξη έτερου αιτήματος απενεργοποίησης προερχόμενο από έτερο (προηγούμενο) προμηθευτή. Συνεπεία της εφαρμοζόμενης από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. πρακτικής, η εταιρεία αποστερείται το μέτρο απενεργοποίησης των μετρητών των υπερήμερων πελατών της, ως το μείζον μέσο που διαθέτει εκ του κείμενου πλαισίου για τον περιορισμό της έκθεσής της σε οικονομική ζημία.

-Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει ανταποκριθεί για τη συμμόρφωσή της με τις εκ των ανωτέρω διατάξεων απορρέουσες υποχρεώσεις της παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες της Εταιρείας για τα ανωτέρω.

Από

                                       

energymag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου