Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

ΔΕΗ: Εγκριση από ΔΣ του σχεδίου απορρόφησης των θυγατρικών Μεγαλόπολης και Μελίτης

ΔΕΗ: Εγκριση από ΔΣ του σχεδίου απορρόφησης των θυγατρικών Μεγαλόπολης και Μελίτης

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της από 16.12.2021 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης και στο πλαίσιο των ενεργειών απορρόφησης των 100% θυγατρικών της εταιρειών με τις επωνυμίες "Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία" και

"Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία", το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε στις 23.2.2022 το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση των θυγατρικών, τις Λογιστικές Καταστάσεις Μετασχηματισμού της 30.11.2021 και τις σχετικές Εκθέσεις Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των υπόψη εταιρειών.

 

www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου