Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζομένους στα Πετρέλαια Καβάλας

Με την παρούσα σας κάνουμε γνωστό ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής όλων των εργαζομένων στην  εταιρεία «GENERALI», (η οποία είναι η νέα ανάδοχος του Ομαδικού συμβολαίου Υγείας και Ζωής),  θα πρέπει να γίνει η απογραφή όλων των εργαζομένων, με βάση

τον Αριθμό Μητρώου και το e-mail τους (εταιρικό κατά προτίμηση ή προσωπικό, εφόσον δεν διαθέτουν εταιρικό).

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται  όλοι οι εργαζόμενοι – δικαιούχοι του εν λόγω Προγράμματος, να δηλώσουν τα προαναφερόμενα στοιχεία το αργότερο μέχρι 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, προκειμένου από 1.3.2022 να συνεχιστεί άμεσα και ομαλά η ασφάλισή τους στη νέα ασφαλιστική εταιρεία, καθώς και να διενεργηθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και εγγραφής τους σε αυτήν.

Η απογραφή θα γίνει με τη δήλωση των ως άνω στοιχείων (ΑΜ και e-mail) μέσω του my.dei.gr και του εσωτερικού  portal, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους, με τους οποίους έχουν πρόσβαση στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας τους.

Περεταίρω σας κάνουμε γνωστό ότι το Ομαδικό Συμβόλαιο Υγείας και Ζωής με την Ασφαλιστική Εταιρεία « ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» παραμένει σε ισχύ μέχρι και τις 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να φροντίσουν για την έγκαιρη απογραφή τους, έτσι ώστε η εγγραφή  στο νέο ανάδοχο να γίνει εμπρόθεσμα και ομαλά.

Το Σωματείο Παραγωγής Η.Ε

ΔΕΗ Α.Ε Κ.Η.Ε ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου