Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

ΔΕΗ: Ζημίες 185,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2022

ΔΕΗ: Ζημίες 185,7 εκατ. παρά την εκτίναξη του τζίρου

Έντονο ήταν το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο του 2022, μέσα στο οποίο η εταιρεία διέθεσε για τη στήριξη των πελατών της 360 εκατ. ευρώ.

Το τρίμηνο κορύφωσης της ενεργειακής κρίσης έκλεισε για τη ΔΕΗ με μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 24,6 εκατ. ευρώ. Στα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε χθες η εταιρεία, τα

EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε 170 εκατ. έναντι 225,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 7,6% από 20,3% λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών. Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου, των υγρών καυσίμων και των δικαιωμάτων εκπομπών CO2, και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασε αρνητικά τη λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της εμπορίας παρά την αύξηση του μέσου εσόδου, καθώς οι μεταβολές στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς αντανακλώνται με ένα μήνα καθυστέρηση στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή η αρνητική επίπτωση, όπως αναφέρει η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωσή της, αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην πράξη στη στήριξη των πελατών. Παράλληλα, θετικά επέδρασε και η διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση κινδύνου.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 30,3 εκατ. έναντι ζημιών 29 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 185,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 43,7 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2021, λόγω του φόρου ύψους 183,6 εκατ. ευρώ επί της υπεραξίας ύψους 787,2 εκατ. ευρώ από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στη Macquarie Asset Management. Εξαιρουμένου αυτού του φόρου, οι ζημίες για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώνονται σε 2,1 εκατ. ευρώ.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους η ΔΕΗ αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 101,7% ή κατά 1,133 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου καθώς και της αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 7,5%, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Σημαντικά αυξημένες, κατά 133,8%, ήταν στο τρίμηνο οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 2,077 δισ. ευρώ έναντι 888,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2021. Μάλιστα σε αυτές του 2021 δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, αυξήθηκαν κατά 17,4 εκατ. ευρώ σε 176,9 εκατ. από 159,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2021, εξέλιξη που η εταιρεία συνδέει με την άρση του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του ομίλου, καθώς και την επαναχορήγηση δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Το προσωπικό πάντως μειώθηκε στο τρίμηνο κατά 804 άτομα, λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Στο α΄ τρίμηνο του έτους καταγράφηκε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ύψους 45,9 εκατ. ευρώ, έναντι μικρής αντιστροφής στο α΄ τρίμηνο του 2021 ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Αυξημένο κατά 242 εκατ. ευρώ ήταν στις 31 Μαρτίου 2022 το καθαρό χρέος της εταιρείας, το οποίο διαμορφώθηκε σε 2,132 δισ. ευρώ, έναντι 1,890 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2021, αποτέλεσμα της μείωσης των χρηματικών διαθεσίμων λόγω των αυξημένων αναγκών για πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και για κεφάλαιο κίνησης για αγορές φυσικού αερίου, CO2 και ενέργειας. Στον υπολογισμό έχει ληφθεί υπόψη το τίμημα του 1,32 δισ. που κατέβαλε η Macquarie μέσα στο τρίμηνο για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, που σημαίνει ότι χωρίς αυτό το καθαρό χρέος θα είχε σχεδόν διπλασιασθεί. Η διοίκηση της εταιρείας επιβεβαιώνει τους στόχους της για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 2021, ενώ δηλώνει προσηλωμένη στο επενδυτικό σχέδιο και στους στόχους για αύξηση της παρουσίας της ΔΕΗ στον χώρο των ΑΠΕ.

 

www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου