Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Κατεπείγουσα ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Κατεπείγουσα ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τη ρήτρα αναπροσαρμογής της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Κατεπείγουσα ερώτηση προς την Κομισιόν για την «παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου απ' την Ελλάδα εις βάρος των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας», κατέθεσε η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά από πρωτοβουλία της Έλενας Κουντουρά.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου για την ερώτηση της ευρωομάδας γίνεται λόγος για «βίαιη, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής

νομοθεσίας, και αδιαφανή εφαρμογή των ρητρών αναπροσαρμογής στην Ελλάδα, που έχει οδηγήσει σε πρωτοφανές κύμα υπέρογκων αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και έχει γονατίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις». Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει για το ζήτημα, σε μια κίνηση που πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή που στην ελληνική βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, και σύσσωμης της ΚΟ, για την αναστολή πληρωμής της ρήτρας αναπροσαρμογής, μέχρι να κριθεί η νομιμότητά της στα ελληνικά δικαστήρια.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου για την ερώτηση της ευρωομάδας, η Ελλάδα «δεν έχει μεταφέρει ως όφειλε στο εθνικό δίκαιο την κοινοτική οδηγία του 2019, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά παρέκκλιση, για την προστασία των καταναλωτών να εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις για τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ενεργειακά φτωχούς ή ευάλωτους πολίτες». Σημειώνουν ότι η προθεσμία για την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο έχει ήδη παρέλθει από τα τέλη του 2020, «με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, αφού παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν προστατεύονται επαρκώς οι καταναλωτές». Τονίζεται ότι «οι σημερινές υπέρογκες αυξήσεις μετακυλήθηκαν από τους παρόχους στους καταναλωτές μέσω των 'ρητρών αναπροσαρμογής', που είτε υπήρχαν εξ αρχής στις οικείες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, είτε εισήχθησαν εκ των υστέρων, κατά κανόνα χωρίς εμφανή τρόπο (με μικρή γραμματοσειρά στο οπισθόφυλλο των λογαριασμών και με κρυπτικό περιεχόμενο, καθώς και με παραπομπές σε άγνωστα στους καταναλωτές κανονιστικά κείμενα)».

Η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι αυτή η πρακτική «παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας, ενημέρωσης και τις προϋποθέσεις εγκυρότητας όπως ορίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες 2019/944 και 93/13/ΕΟΚ και εξειδικεύονται στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση ότι «το κοινοτικό δίκαιο ξεκάθαρα ορίζει ότι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών της ουσιαστικής διαφάνειας και της έγκαιρης ενημέρωσης των καταναλωτών, για τους λόγους, τους όρους και την έκταση της αναπροσαρμογής αυτής, προτού εφαρμοστεί, αλλά και για το δικαίωμα των καταναλωτών να καταγγείλουν τη σύμβαση, αν δεν επιθυμούν να αποδεχθούν την τροποποίηση αυτή».

Κατόπιν αυτών οι ευρωβουλευτές ρωτούν την Κομισιόν αν «πιστεύει ότι οι εφαρμοσθείσες ρήτρες αναπροσαρμογής είναι αρκούντως ‘διαφανείς' κατά τις Οδηγίες 2019/944 και 93/13/ΕΟΚ, με δεδομένο ότι ουδόλως προσδιορίζουν το συγκεκριμένο μηχανισμό αναπροσαρμογής κατά τρόπο αντιληπτό και ούτε κατέστησαν επαρκώς γνωστές στον μη ειδικό πελάτη-καταναλωτή» και «τι μέτρα σκοπεύει να πάρει ώστε να υποχρεώσει την Ελλάδα να ενσωματώσει την Οδηγία, να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και να προστατεύσει τους καταναλωτές».

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου