Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Κλιματικός Νόμος: Τέλος για λιγνιτικές μονάδες και κάθε άδειας παραγωγής ηλεκτρισμού από στερεά ορυκτά καύσιμα το 2028 - Επανεξέταση το 2025


Την οριστική απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων στα τέλη του 2028 αλλά και παύση ισχύος κάθε άδειας ηλεκτροπαραγωγής με στερεά ορυκτά καύσιμα προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον κλιματικό νόμο της χώρας.

Περιλαμβάνεται επίσης ειδική πρόβλεψη ρήτρας επανεξέτασης της απολιγνιτοποίησης το 2025 στο ενδεχόμενο επίσπευσης της παραπάνω

ημερομηνίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο του κλιματικού νόμου, με το προτεινόμενο άρθρο (άρθρο 11) θεσπίζεται η απαγόρευση καύσης λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2028, προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος που έχουν οι σχετικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε επίπεδο εκπομπών. Οι εν λόγω μονάδες που σήμερα χρησιμοποιούν λιγνίτη ως καύσιμο θα κλείσουν ή θα μετατραπούν σταδιακά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ, λαμβανομένων υπόψιν των αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού.

Το άρθρο 11 με τίτλο «Απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα» αναφέρει τα εξής:

1. Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα από την 31η Δεκεμβρίου 2028. Υφιστάμενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμοδίου για τα θέματα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης Υπουργού, που δύναται να εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, επισπεύδεται η καταληκτική ημερομηνία της παρ. 1, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια εφοδιασμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικό Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

 

 
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου