Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Αναμείνατε στο ακουστικό σας για τους "έξυπνους μετρητές" - Νέα παράταση στον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ

Αναμείνατε στο ακουστικό σας για τους

 Η υποβολή των αιτήσεων προεπιλογής που ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Μαΐου αναμένεται να γίνει στις 8 Ιουνίου, εφόσον βεβαίως δεν προκύψει και νέα παράταση

Μια ακόμη παράταση, την τέταρτη κατά σειρά έλαβε ο διαγωνισμός που διενεργεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την προμήθεια «έξυπνων μετρητών» που θα αντικαταστήσουν τα σημερινά αναλογικά «ρολόγια» καταγραφής της κατανάλωσης του ρεύματος.

Έτσι η υποβολή των αιτήσεων προεπιλογής που ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Μαΐου αναμένεται να γίνει στις 8 Ιουνίου, εφόσον βεβαίως δεν προκύψει και νέα παράταση. Αξίζει να αναφερθεί ότι η αρχική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 14η Φεβρουαρίου και έκτοτε έχουν γίνει τρεις αναβολές.

Πρόκειται για την πρώτη φάση μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που θα γίνει σε τρία στάδια, εμπεριέχει πρωτότυπα χαρακτηριστικά όπως η διενέργεια «μίνι διαγωνισμών» μετά την αρχική κατακύρωση και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον ισχυρών εταιριών όπως Siemens, η Schneider Electric, η Landis+Gyr (που διαθέτει και εργοστάσιο στην περιοχή της Κορίνθου), η αμερικανική Honeywell κ.α.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού θα υποβληθούν τεχνικές προτάσεις από τους ενδιαφερομένους και θα ακολουθήσει η προεπιλογή μιας sort list έως έξι υποψηφίων.
Όσοι υποψήφιοι περάσουν στο δεύτερο στάδιο θα κληθούν να υποβάλουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές.
Στο τρίτο και τελικό στάδιο θα υπάρξουν απευθείας διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αφορούν στις τεχνικές, εμπορικές, νομικές και οικονομικές απαιτήσεις του Τεύχους Διακήρυξης.

Εξοπλισμός

Οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν στην κατάρτιση συμβάσεων πλαισίου για την προμήθεια εξοπλισμού.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, μετά την ολοκλήρωση των σταδίων προεπιλογής και αφού φτάσουμε στην κατάθεση προσφορών αυτές θα αφορούν την προμήθεια:

  • Εξοπλισμού Πεδίου (δηλαδή τις μετρητικές μονάδες και τον εξοπλισμό επικοινωνίας τεχνολογίας point-to-point)
  • Συστήματος Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής– Advanced Metering Infrastructure System (συστήματα λογισμικού)
  • Συστήματος Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων-Meter Data Management System (MDM System)

Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ότι κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται για την ανάθεση των συμβάσεων θα αποτελείται από δύο προϊόντα, το προϊόν 1 για Εξοπλισμό Πεδίου και AMI System και το προϊόν 2 για MDM System.
Επίσης στις υποχρεώσεις των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων, η ενοποίηση μεταξύ τους και με άλλα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησής τους.

Συμβάσεις με τρεις προμηθευτές

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνάψει συμβάσεις πλαίσιο με έως και τρεις προμηθευτές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ο ΔΕΔΔΗΕ σκοπεύει να αναθέσει έως και 7,7 εκατ. Μετρητικές Μονάδες.
Σε κάθε προμηθευτή θα ανατεθεί ένας αρχικός εγγυημένος όγκος Μετρητικών Μονάδων και στη συνέχεια θα διεξαχθούν Mini-Tenders για την ανάθεση πρόσθετων όγκων, χωρίς δέσμευση ποσοτήτων και χρονισμού για το ΔΕΔΔΗΕ.
Ο αρχικός εγγυημένος όγκος θα αποφασιστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος των 2 εκατ. ή μεγαλύτερος των 3 εκατ. Μετρητικών Μονάδων στο σύνολο του.

Σε κάθε Mini-Tender, η συνολική ποσότητα των Μετρητικών Μονάδων που προκηρύσσεται θα διαμοιράζεται στους προμηθευτές που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές βάσει της κατάταξης τους. Συγκεκριμένα, για τρεις προμηθευτές ο πρώτος σε κατάταξη θα πάρει το 40% του συνολικού όγκου, ο δεύτερος το 35% και ο τρίτος το 25%. Για δύο προμηθευτές, ο πρώτος θα πάρει το 60% και ο δεύτερος το 40% σου συνολικού όγκου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει να έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των αναλογικών ρολογιών με «έξυπνους μετρητές» στη Χαμηλή Τάση σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ το πλήρες roll out των 7.354.000 υφιστάμενων ρολογιών θα πρέπει να έχει γίνει έως το 2030.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ το 2022 θα πρέπει να τοποθετηθούν 300.000 «έξυπνοι μετρητές», το 2023 500.000, το 2024 800.000, το 2025 και το 2026 από 1.000.000 κάθε έτος το 2027 813.000, το 2028 και το 2029 από 1.000.000 και το 2030 900.000.

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου