Κυριακή 29 Μαΐου 2022

ΔΕΗ: Το χειρότερο τρίμηνο στην ιστορία και το φως στο βάθος του τούνελ


Με τα κέρδη της παραγωγής να στηρίζουν τους πελάτες, η ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο «γονάτισε» από τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες για αγορά ενέργειας. Επίτευξη του στόχου για λειτουργική κερδοφορία ίση με το 2021 προβλέπει η διοίκηση.

Το πρώτο τρίμηνο του 2022 ήταν ίσως το χειρότερο τρίμηνο στην

ιστορία της ΔΕΗ, με τον Μάρτιο να είναι σίγουρα ο χειρότερος μήνας από άποψη κόστους. Οι συνθήκες, όμως, τον Απρίλιο και τον Μάιο έχουν βελτιωθεί και η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη πως ο στόχος στο σύνολο του έτους για λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 800-850 εκατ. ευρώ, όσα περίπου και το 2021, θα επιτευχθεί.

Προς τα παρών τα δημοσιευμένα στοιχεία δεν συνηγορούν στην επίτευξη του στόχου, αλλά προφανώς ισχύει το «όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος». Αν πιαστεί ο στόχος των EBITDA, θα είναι μια θετική εξέλιξη για την επιχείρηση και τους μετόχους, αφού έτσι η ΔΕΗ θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πλάνο με έμφαση στα δίκτυα και τις ΑΠΕ.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους η ΔΕΗ εμφάνισε ζημιές προ φόρων 30 εκατ. ευρώ, όσες περίπου και το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι ζημιές προήλθαν από τη σημαντική αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 1,18 δισ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 133% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 ενώ ο τζίρος αυξήθηκε κατά 102%.

dehtrim

Εκτινάχθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες

Ειδικότερα, η εταιρεία για αγορά μαζούτ και ντίζελ δαπάνησε 156 εκατ., ποσό αυξημένο κατά 49% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021. Για αγορά φυσικού αερίου ξόδεψε 424 εκατ. ευρώ από 95 εκατ ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Για αγορά ενέργειας η ΔΕΗ πλήρωσε 645 εκατ. (+395%) λόγω της αύξησης της τιμής εκκαθάρισης της αγοράς από 53,6 ευρώ/MWh σε 238 ευρώ/MWh. Τέλος, για τα δικαιώματα ρύπων CO2 ξόδεψε 300 εκατ. έναντι 138 εκατ. πέρυσι.

Τα επαναλαμβανόμενα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 170 εκατ. ευρώ έναντι 225 εκατ. τo περσινό τρίμηνο, με μια μείωση της τάξεως του 25%, για να ακολουθήσουν αποσβέσεις 166 εκατ. και χρηματοοικονομικές δαπάνες που οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα. Οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 185,7 εκατ ευρώ λόγω του φόρου 183,6 εκατ ευρώ επί της υπεραξίας ύψους 787 εκατ. από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Αν δεν υπήρχε ο συγκεκριμένος φόρος, οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους θα ήταν 2,1 εκατ ευρώ.

Τα κέρδη της παραγωγής στηρίζουν τους πελάτες

Θα πρέπει να επισημανθεί πως με τις εκπτώσεις του 30% στα τιμολόγια που εξακολουθούν να ισχύουν από το Καλοκαίρι του 2021 η ΔΕΗ στήριξε τους πελάτες της το πρώτο τρίμηνο με επιπλέον 360 εκατ. τα οποία βεβαίως λείπουν από την κερδοφορία της επιχείρησης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάρθρωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA των 170 εκατ ευρώ. Από την παραγωγή το EBITDA ανήλθε από τα 4 εκατ. σε 339 εκατ., με τα περιθώρια κέρδους να αξιοποιούνται για τη στήριξη των πελατών. Η εμπορία από κέρδη 120 εκατ. «γύρισε» σε ζημιές 275 εκατ. Η διανομή από EBITDA 96 εκατ. εμφάνισε το φετινό τρίμηνο 100 εκατ. και οι ΑΠΕ από 5 εκατ. εμφάνισαν EBITDA 6 εκατ ευρώ.

Οι επενδύσεις της εταιρείας το πρώτο τρίμηνο έφτασαν τα 102 εκατ από 91 εκατ πέρσυ. Η μερίδα του λέοντος (72 εκατ) αφορούσε σε επενδύσεις στα δίκτυα διανομής.

Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε λόγω της μείωσης των διαθεσίμων ως αποτέλεσμα των αναγκών για πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου αλλά και των μεγάλων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης για αγορά φυσικού αερίου και δικαιωμάτων ρύπων. Ειδικότερα, ο καθαρός δανεισμός (συνολικός δανεισμός μείον τα διαθέσιμα) ανήλθε στις 31/2/2022 στα 2,132 δισ. από 1,89 δισ στις 31/12/2021 και 3,27 δισ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

 

www.businessdaily.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου