Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

Ο ΔΕΔΔΗΕ βάζει πλώρη για μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ

 
Τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΔΕΔΔΗΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τα σχέδια του για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ σε αυτά καθώς και τον «οδικό χάρτη» για τον μετασχηματισμό τους σε «έξυπνα νησιά» τόνισε ο Πρόεδρος της Εταιρείας, Νίκος Χατζηαργυρίου κατά την ομιλία του στο πλαίσιο του «European Forum on Clean Energy for Islands» που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο 9-10 Ιουλίου 2018, με διοργανώτρια αρχή την ΡΑΕ σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Φτάνοντας σε 7,47 εκατομμύρια πελάτες σε όλη την Ελλάδα μέσω των δικτύων χαμηλής και μέσης τάσης ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει βασική προτεραιότητα την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου διανομής της χώρας. Ξεχωριστή θέση κατέχει βέβαια, όπως σημείωσε και ο πρόεδρος της εταιρείας το ζήτημα της διαχείρισης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
Ειδικότερα τέσσερις άξονες συναποτελούν και συνιστούν την στρατηγική του ΔΕΔΔΗΕ, απέναντι στις νέες προκλήσεις της ενεργειακής αγοράς και πραγματικότητας με την ενεργειακή μετάβαση του ενεργειακού συστήματος να βαραίνει ιδιαίτερα στις επιλογές των συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας.  
  • Κεντρική φιλοδοξία της εταιρείας είναι να μετεξελιχθεί ανάμεσα στους 10 καλύτερους διαχειριστές δικτύου διανομής στην Ευρώπη, πετυχαίνοντας τον βέλτιστο συνδυασμό ποιότητας και κόστους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ευθυγράμμιση με την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Στρατηγική στόχευση αποτελεί η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (έξυπνα δίκτυα, ψηφιακοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιακές υπηρεσίες, αυτοματισμοί κλπ)
  • Πενταετές επενδυτικό πλάνο με συνολικό προϋπολογισμό στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ όπου περιλαμβάνονται συγκεκριμένα έργα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του Δικτύου Διανομής με πυρήνα 13 θεμελιώδη στρατηγικού χαρακτήρα έργα.
  • Απόρροια – στόχος των παραπάνω είναι ο εκσυγχρονισμός του Δικτύου Διανομής και η μετάβαση αυτού σε «Έξυπνο Δίκτυο», το οποίο διαρκώς θα βελτιστοποιεί την διαχείριση των συνδεδεμένων πελατών και των παραγωγών καλύπτοντας τις έκτακτες ανάγκες  τους με τον πλέον βέλτιστο και τεχνολογικά οικονομικό τρόπο.
Ξεχωριστή θέση στο στρατηγικό σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ κατέχει το κομμάτι της ψηφιοποίησης καθώς διαπερνά έμμεσα ή άμεσα στο σύνολο το σύνολο των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της εταιρείας, όπως ανέδειξε στην ομιλία του ο κ. Χατζηαργυρίου. Μέρος του ευρύτερου σχεδίου που αποκαλούμε «ψηφιοποίηση» αποτελούν τα «έξυπνα νησιά», έργο το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 13 έργα στρατηγικού χαρακτήρα της εταιρείας και τα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως το 2021.
Η Ελλάδα διαθέτει τεράστιο νησιωτικό σύμπλεγμα που αριθμοί 2.500 χιλιάδες νησιά με 253 εξ’αυτών να είναι κατοικημένα. Συγκεκριμένα, το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας εξυπηρετείται από 32 διαφορετικά ηλεκτρικά συστήματα και αφορά το 14% της ετήσιας εθνικής κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια (περίπου 43,000 GWh/χρόνο), σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του 2017.
Όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, αρχικά να σημειώσουμε ότι οι αριθμοί μαρτυρούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Μόλις το 9% βρίσκεται εγκατεστημένο στα νησιά με το υπόλοιπο 91% να βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα. Ως προς τις πηγές ΑΠΕ έχουμε 0.5MW σε βιοκαύσιμα, 5.219 ηλιακά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 162MW, 97 αιολικά που φτάνουν τα 322 MW και ένα μικρό υδροηλεκτρικό ισχύος 0.3MW. Να σημειώσουμε επίσης πως σήμερα η ενεργειακή αυτονομία των νησιών στηρίζεται σε πεπαλαιωμένες θερμικές γεννήτριες (με μαζούτ και ντίζελ) σε ποσοστό 79% και με το υπόλοιπο 21% να καλύπτεται από τις ΑΠΕ. 
Οι βασικοί στόχοι του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά τα μη διασυνδεδεμένα νησιά κωδικοποιούνται στα εξής:
  • Υιοθέτηση μιας οικονομικής και περιβαλλοντικής προσέγγισης για την λειτουργία και την διαχείριση των μη διασυνδεδεμένων νησιών, που θα εξασφαλίζει ασφάλεια λειτουργίας των συστημάτων,
  • Συμμόρφωση με τις εθνικές και κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς,
  • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής,
  • Ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους των θερμικών μονάδων, και
  • Αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ
Βέβαια, όπως σημειώνει στην παρουσίαση του ο πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ, οι παραπάνω στόχοι δεν θα πρέπει να κατανοούνται αποκομμένα ο ένας από τον άλλο αλλά σε συνάφεια μεταξύ τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις αλληλοσυμπληρώνονται και προϋποθέτουν ο ένας τον άλλο.
Έπειτα, ιδιαίτερη σημασία έχει να σταθούμε στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά την διασύνδεση των νησιών και την εξασφάλιση βιώσιμου μοντέλου ενεργειακής αυτονομίας σε αυτά.
Το πρώτο ζήτημα που ανακύπτει και βαραίνει τον σχεδιασμό κάθε μοντέλου είναι η γεωγραφική φυσιογνωμία των νησιών, δηλαδή, υπάρχουν νησιά διαφορετικού μεγέθους, με διαφορετικό πληθυσμό και απόσταση από την ηπειρωτική χώρα και επιπλέον όχι εύκολα προσβάσιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή ιδιαιτέρως δια θαλάσσης.
Επιπρόσθετα, έχουμε το ζήτημα των απομονωμένων νησιών δηλαδή, αυτά που δεν έχουν πρόσβαση σε δυνατότητα ανταλλαγής με άμεσες συνέπειες στην εξασφάλιση διαθεσιμότητας ως προς  τον ενεργειακό εφοδιασμό. Μάλιστα, εξαιτίας της έλλειψης διασυνδεσιμότητας με ηλεκτρικά συστήματα υψηλής αδράνειας, τα μη διασυνδεδεμένα νησιά αντιμετωπίζουν προβλήματα ισχύος και σταθερότητας στη συχνότητα. Ακόμη η ζήτηση γνωρίζει μεγάλες διακυμάνσεις σε ημερήσια και μηνιαία βάση και κατ΄επέκταση υπάρχουν δυσκολίες στον προγραμμαισμό παραγωγής και άρα ενδεχομένως να χρειαστούν μηχανισμοί ισχύος ασφαλείας.
Ένα βασικό χαρακτηριστικό, επίσης, που διακρίνει το σύνολο των μη διασυνδεδεμένων νησιών είναι η εποχιακή αιχμή ζήτησης εξαιτίας του τουρισμού, γεγονός που απαιτεί για την ομαλή κάλυψη της ζήτησης, να λειτουργούν με παραπανήσια εγκατεστημένη θερμική δυναμικότητα καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και σε ορισμένες περιπτώσεις να μπαίνουν στο σύστημα για να καλύψουν την αιχμή ζήτησης.
Ένα τελευταίο ζήτημα που σημειώνεται ως πρόκληση και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο άμεσο μέλλον, είναι το γεγονός πως το μέσο μεταβλητό κόστος παραμένει σημαντικά υψηλότερο (μέχρι 6 φορές) από την μέση οριακή τιμή του συστήματος του Δικτύου της ηπειρωτικής χώρας.
Τέλος, να θυμίσουμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των μη διασυνδεδεμένων νησιών αφορούν την έναρξη της 3ης φάσης του έργου για την Διασύνδεση των Κυκλάδων και τα δύο έργα διασυνδέσεων με την Κρήτη, με τα δεύτερα να αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2020 και το 2022, αντίστοιχα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου