Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Καμιά Υποστήριξη της Κομισιόν στον Ανθρακα

Αποτέλεσμα εικόνας για Καμιά Υποστήριξη της Κομισιόν στον Ανθρακα 

της Μάχης Τράτσα
«Τέλος» σε οποιαδήποτε σενάρια στήριξης μονάδων παραγωγής ενέργειας, οι οποίες στηρίζονται στον άνθρακα, βάζει η απάντηση που έδωσε προ ημερών (11 Ιουλίου) ο Επίτροπος για την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια κ. Μιγκέλ Αριας Κανιέτε.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετική
ερώτηση, οι επιχορηγήσεις στον τομέα του άνθρακα πρέπει να αξιολογούνται βάσει της απόφασης 2010/787 / ΕΕ του Συμβουλίου (της 10ης Δεκεμβρίου 2010), σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διευκόλυνση του κλεισίματος των μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, της οποίας οι διατάξεις επιτρέπουν βοήθεια μόνο για τον παροπλισμό τους, έως το τέλος του 2018.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον κ. Κανιέτε, είναι υποχρεωμένη από νομικής άποψης, να σεβαστεί την απόφαση του Συμβουλίου και δεν μπορεί να εγκρίνει μέτρα υποστήριξης, τα οποία να παραβιάζουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη απόφαση ή γενικότερα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Με τη δέσμη «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», η οποία είχε δημοσιευθεί στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Κομισιόν είχε προτείνει - στην αναδιατύπωση του κανονισμού για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (COM (2016) 862) - να απαγορεύσει τις επιδοτήσεις σε νέες μονάδες ορυκτών καυσίμων που εκπέμπουν περισσότερα από 550 g CO2 / kWh στο πλαίσιο των μηχανισμών δυναμικότητας. «Η πρόταση αποτελεί έναν καλό δρόμο για την ΕΕ να επιδιώξει την ασφάλεια του εφοδιασμού χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και χωρίς περιττές δαπάνες», τονίζει ο κ. Κανιέτε.
Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τον ευρωπαίο Επίτροπο, η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στην προώθηση της μετάβασης στην καθαρή  ενέργεια  και στην παροχή της δυνατότητας να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους στόχους που καθορίζονται από τη συμφωνία του Παρισιού για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν πρότεινε μια πρωτοβουλία, για τον μετριασμό του αντίκτυπου που θα φέρει το κλείσιμο των ανθρακωρυχείων, η οποία θα στηρίξει τις περιφέρειες που, επί του παρόντος, βασίζονται στην εξόρυξη άνθρακα ως σημαντική οικονομική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, οργανώθηκαν «ομάδες χωρών», κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων κρατών μελών, για την ανεύρεση επιχειρησιακών λύσεων ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση στην μετά τον άνθρακα εποχή. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2017 είχε δημιουργηθεί η ειδική πλατφόρμα για τις «περιοχές άνθρακα σε μεταβατικό στάδιο» (coal regions in transition) για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση της πρόσβασης στα υπάρχοντα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μεταβούν στην επόμενη μέρα, στην οποία η καθαρή ενέργεια θα πρωταγωνιστεί. 
Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος και  διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης, σε συνέντευξή του στο «Βήμα», επισημαίνει ότι (με δεδομένο το υψηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των διεθνών τιμών πετρελαίου και των δικαιωμάτων CO2) δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. «Επιβάλλεται άμεση δραστηριοποίηση και στοχευμένες ενέργειες προς την ΕΕ ώστε να τύχει και η χώρα μας - αλλά και η ελληνική βιομηχανία - της ιδιαίτερης αντιμετώπισης που ισχύει για άλλες χώρες, π.χ. Πολωνία, για τη λιγνιτική παραγωγή. Απαξίωση της λιγνιτικής παραγωγής και αναγόρευση του φυσικού αερίου ως κατ' εξοχήν καυσίμου για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη επικράτηση της πράσινης ενέργειας καθιστά το κόστος παραγωγής έρμαιο των διακυμάνσεων των διεθνών τιμών, γεγονός το οποίο κάθε άλλο παρά συμβάλλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, όπως είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, ώστε να συμμετέχει κατά 12% στο ΑΕΠ έναντι του 9% σήμερα (στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 15%). Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, θα προβούμε σε κάθε αναγκαίο μέτρο για μείωση του κόστους παραγωγής, επιδρώντας στους παράγοντες που μπορούμε να ελέγξουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάντως, ο κ. Παναγιωτάκης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι στο πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπεται να καλυφθεί η παραγωγή των υπό απόσχιση λιγνιτικών μονάδων, από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του ΥΗΣ Μεσοχώρας.

www.energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου