Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Ευρ. Επιτροπή: Ενέκρινε τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος με ισχύ έως το τέλος του 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για Ευρ. Επιτροπή: Ενέκρινε τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος με ισχύ έως το τέλος του 2019 
Το «πράσινο» φως για τον προσωρινό μηχανισμό αποζημίωσης ευέλικτης ισχύος (ΑΔΙ) άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο μηχανισμός αυτός μέσω δημοπρασιών, πια, θα αμείβει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο και τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς για την ευέλικτη δυναμικότητα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα η Κομισιόν ανακοίνωσε τα εξής:
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο σχεδιαζόμενος ελληνικός μηχανισμός που θα αμείβει την ευέλικτη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού, οι πάροχοι ευέλικτης δυναμικότητας, όπως οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με φυσικό αέριο, οι ευέλικτοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και, σε ένα δεύτερο στάδιο, οι διαχειριστές απόκρισης στη ζήτηση και οι διαχειριστές αποθήκευσης μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ή, στην περίπτωση των διαχειριστών απόκρισης στη ζήτηση, για να μειώνουν τη δική τους κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η ευελιξία στη δυναμικότητα παραγωγής θα δώσει τη δυνατότητα στον διαχειριστή του ελληνικού συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ) να αντιμετωπίζει τη μεταβλητότητα της παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες, όταν η μείωση στη παραγωγή ηλιακής ενέργειας συμπίπτει με την αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον περιορισμό του κόστους, ο ΔΣΜ θα επιλέξει παρόχους ευέλικτης δυναμικότητας μέσω ανταγωνιστικών δημοπρασιών, με μέγιστο δημοπρατούμενο όγκο 4.500 megawatt. Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του 2019.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς θα επιτρέψει την ομαλή μετάβαση προς τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία η Ελλάδα δεσμεύτηκε να εφαρμόσει στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, περιορίζοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις».

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου