Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

Alan Svoboda: Γιατί η Seven Energy θέλει τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Alan Svoboda: Γιατί η Seven Energy θέλει τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
Ο Executive Officer της τσεχικής Seven Energy, με αποκλειστική συνέντευξή του στο Euro2day.gr, αναγγέλλει την απόφαση διεκδίκησης και των δύο σταθμών της ΔΕΗ. Γιατί οι Τσέχοι θα ρίξουν πάνω από 1 δισ. στον άνθρακα.
Τα χαρτιά του και τους στόχους του για την απόκτηση των
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ  στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη ανοίγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο ενεργειακός όμιλος της Τσεχίας Seven Energy, που συμμετέχει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, μέσω της εταιρίας-μέλους της Indoverse Coal Investments Limited.
Ο Executive Officer του «Seven Energy» Alan Svoboda μιλά αποκλειστικά στο Euro2day.gr και κάνει γνωστή την απόφαση του ομίλου να διεκδικήσει και τους δύο λιγνιτικούς σταθμούς της Μελίτης και της Μεγαλόπολης.
Η Seven Energy είναι ο ένας εκ των δύο Τσέχων υποψηφίων, και ο κ. Svoboda περιγράφει το χαρτοφυλάκιο του ομίλου, εξηγεί γιατί επενδύει μόνο σε ανθρακικές μονάδες, ενώ δίνει διαβεβαιώσεις στις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους των σταθμών της ΔEH για την τεχνογνωσία τους να παρατείνουν τη λειτουργίας τους ακόμη και όταν αυτές πλησιάζουν προς τη λήξη τους.
Ο ίδιος, με τη συνέντευξή του στο Euro2day.gr, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κάποιον από τους υπόλοιπους υποψηφίους στον διαγωνισμό και σημειώνει πως επιθυμεί την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού. Αναφορικά με το προσφερόμενο τίμημα, o κ. Svoboda το συνδέει με τα στοιχεία που θα βρει στο data room, ενώ προσδοκά και θετικές εξελίξεις από τον Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος.
Τέλος, ο Executive Officer του «Seven Energy» δηλώνει την απόφαση του ομίλου να επενδύσει 1 δισ. ευρώ για την ενσωμάτωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.
Ποια ήταν τα κριτήρια της απόφασής σας να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό για τις δύο μονάδες λιγνίτη της ΔEΗ στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη;
Στον πυρήνα του ενδιαφέροντος του Ομίλου Seven Energy για τις δύο μονάδες της Μεγαλόπολης και της Μελίτης βρίσκεται το σαφές όραμά μας για τη συνέχιση της λειτουργίας τους τα επόμενα χρόνια, προς όφελος των εργαζομένων τους, των τοπικών κοινωνιών και, τελικά, των Ελλήνων καταναλωτών.
Στόχος μας είναι απόκτηση λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Η στόχευση αυτή συμβαδίζει με τη φιλοδοξία μας να χτίσουμε ένα ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο και να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.
Η επιχειρησιακή μας στρατηγική είναι η εξής: εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις μονάδες μας, τις λειτουργούμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά, χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία του προσωπικού στην κάθε μία και πληρούμε όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές.
Ακόμα και προς το τέλος της ωφέλιμης ζωής των μονάδων, αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν ένα νέο ορίζοντα στα εργοστάσια και στους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, στην ηλεκτροπαραγωγική μονάδα Chvaletice, η Seven Energy κατάφερε να επεκτείνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της για περισσότερα από 10 χρόνια, εξασφαλίζοντας το μέλλον των εργαζομένων μας και των ευρύτερων κοινοτήτων που στηρίζονται στο εργοστάσιο και στα συνδεδεμένα ορυχεία.
Στην περίπτωση του διαγωνισμού για την πώληση των δύο λιγνιτικών μονάδων της ΔEH στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε βάσει της πεποίθησής μας ότι οι ρίζες μας στον κόσμο της παραδοσιακής ενέργειας και η βαθιά τεχνογνωσία μας μας επιτρέπουν να τις αξιοποιήσουμε με τρόπο που θα ωφελήσει τόσο τα ενεργειακά συστήματα όσο και τους καταναλωτές.

Το χαρτοφυλάκιο

Έχει επενδύσει ο Όμιλός σας σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη εκτός της Τσεχίας; Ποια είναι τα σχέδιά σας για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο εξωτερικό;
Ο Όμιλος Seven Energy είναι ένας εδραιωμένος διεθνής παίκτης. Ακολουθώντας μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει αναπτυχθεί από μια εταιρεία εξόρυξης λιγνίτη στη μεγαλύτερη τσεχική επιχείρηση κοινής ωφέλειας: Βήμα βήμα, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει εμπορικά επιτυχημένες μονάδες εξόρυξης λιγνίτη και έχει μετακινηθεί παρακάτω στην αλυσίδα αξίας, αφού αγόρασε, αναβάθμισε και εκμεταλλεύεται τώρα το λιγνιτικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Chvaletice.
Σήμερα, εκτός από το ορυχείο λιγνίτη Vršany και το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής λιγνίτη Chvaletice, ο Όμιλος Seven Energy κατέχει, επίσης, το ορυχείο λιγνίτη ČSA. Επιπλέον, η Seven Energy έχει μια πενταετή συμφωνία υπεργολαβίας με τη ČEZ, τη μεγαλύτερη επιχείρηση κοινής ωφέλειας και μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η οποία δραστηριοποιείται, επίσης, στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Τουρκία, βάσει της οποίας προμηθεύει λιγνίτη στη ČEZ. Σύμφωνα με τον στόχο του να αναπτυχθεί διεθνώς και να επεκτείνει την ευρωπαϊκή του βάση, ο Όμιλος Seven Energy θα διαθέσει 1 δισ. ευρώ για την ενσωμάτωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη στο χαρτοφυλάκιό του, λειτουργώντας και αναπτύσσοντάς τες μακροπρόθεσμα, ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί τις διαθέσιμες επιλογές εκσυγχρονισμού και καινοτομίας.
Ποιο είναι το χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ορυχείων της Seven Energy και της Indoverse; Ποια είναι η χωρητικότητά τους και ποιοι είναι οι υπόλοιποι πόροι των μονάδων που βρίσκονται στην κατοχή σας σε άνθρακα ή λιγνίτη;
Τα κύρια ορυχεία και μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ομίλου Seven Energy είναι τα εξής:
• Το ορυχείο λιγνίτη Vršany, με παραγωγή λιγνίτη περίπου 6,4 εκατ. τόνους (2016) και εκτιμώμενα αποθέματα λιγνίτη 270 εκατ. τόνων.
• Το ορυχείο λιγνίτη ČSA, με παραγωγή λιγνίτη περίπου 3,2 εκατ. τόνων (2016) και εκτιμώμενα αποθέματα λιγνίτη 750 εκατ. τόνων.
• Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη Chvaletice, με εγκατεστημένη ισχύ 825 MWe. Η προβλεπόμενη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας είναι περίπου 4,5 TWh και 121 TJ αντίστοιχα το 2018. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποκτήθηκε από τη ČEZ, a.s. το 2013, με αντίτιμο κοντά στα 300 εκατ. ευρώ. 
Επιπλέον, ο Όμιλος Seven Energy έχει συνάψει συμφωνία υπεργολαβίας, διάρκειας 5 ετών, με τη ČEZ, a.s. βάσει της οποίας την προμηθεύει με λιγνίτη. Αυτή η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας μέχρι 1,8 TWh ετησίως. H Seven Energy έχει επίσης συμφωνήσει με τη ČEZ να αποκτήσει τη μονάδα παραγωγής ενέργειας Počerady, με εγκατεστημένη ισχύ 1000 MWe, το 2019.
Ο όμιλος έχει επενδύσει και σε μονάδες ΑΠΕ;
Στη Seven Energy, είμαστε πεπεισμένοι ότι τα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάποια στιγμή θα αντικατασταθούν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, αποστολή μας είναι να δώσουμε προοπτική στις συμβατικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, για όσο καιρό το σύστημα θα τις χρειάζεται, και να προσφέρουμε με αυτόν τον τρόπο μια ισχυρή βάση για τη μετάβαση του κλάδου της ενέργειας σε ένα μέλλον που θα διέπεται πλήρως από τις αρχές της βιωσιμότητας. Με βάση τα παραπάνω, αποτελεί στρατηγική μας απόφαση η βασική μας δραστηριότητα να παραμείνει η κλασική συμβατική παραγωγή ενέργειας.

Ο ρόλος του λιγνίτη

Με δεδομένες τις αποφάσεις της Ε.Ε. για μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, που οδηγούν την αγορά σε αποχή από τον άνθρακα, πώς και εσείς συνεχίζετε να επενδύετε σε ανθρακικές μονάδες;
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μετάβαση από τους ενεργειακούς πόρους με βάση τον άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο, η σημερινή τεχνολογία δεν επιτρέπει ακόμη την πλήρη απεξάρτηση από τις συμβατικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που με την ισχύ και την ευελιξία τους συνεχίζουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας στην προμήθεια.
Η μεταβατική περίοδος μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, και ο Όμιλος Seven Energy θέλει να είναι αυτός που θα διευκολύνει τη μετάβαση αυτή στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας το πέρασμα από τον ενεργειακό κόσμο του σήμερα στον ενεργειακό κόσμο του αύριο. Ο βασικός στόχος του Ομίλου Seven Energy είναι να προσφέρει στους πελάτες του ασφαλή και αξιόπιστο εφοδιασμό με ηλεκτρισμό, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό, και αυτή τη στιγμή απαραίτητο για το συνολικό ενεργειακό μείγμα, συμπλήρωμα στις μονάδες ΑΠΕ, καθώς και να συμβάλει στο να παραμένουν οι ενεργειακές πηγές οικονομικά προσιτές, υποστηρίζοντας τη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικούς, επαγγελματικούς και οικιακούς καταναλωτές.
Ένα από τα προβλήματα των λιγνιτικών μονάδων της Μελίτης και της Μεγαλόπολης είναι πως δεν έχουν δωρεάν δικαιώματα CO2. Πώς προτίθεται η Seven Energy να μετριάσει αυτό το κόστος;
Η υψηλή τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λάβουν υπόψη όλοι οι υποψήφιοι. Η Seven Energy παρακολουθεί, επίσης, ενεργά τις εξελίξεις σχετικά με τον Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος και άλλα πιθανά υποστηρικτικά σχήματα για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη.

Ανοικτοί σε συνεργασίες

Σχεδιάζετε να διεκδικήσετε και τις δύο μονάδες;
Η Seven Energy ενδιαφέρεται πρωτίστως για την από κοινού απόκτηση των προς πώληση επιχειρήσεων της Μελίτης και της Μεγαλόπολης.
Είστε ανοιχτοί στο ενδεχόμενο σύμπραξης με έναν από τους άλλους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό;
Δεν θα θέλαμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο επί του παρόντος. Μόλις αποκτήσαμε πρόσβαση στο περιεχόμενο του data room, επομένως η προτεραιότητά μας προς το παρόν είναι να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τα υπάρχοντα δεδομένα για τις λιγνιτικές μονάδες. Ωστόσο, εξετάζουμε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, και αυτό που μπορούμε να πούμε, είναι ότι επιθυμούμε την επιτυχία του εγχειρήματος και να υποβάλουμε το κατάλληλο τίμημα για τις μονάδες, σύμφωνα με το περιεχόμενο του data room.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου