Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Η ΔΕΗ αναβαθμίζει τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Κερατέας-Λαυρίου με 13 εκατ. ευρώ

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου  Ρεκτιφιέ δρομολογεί η ΔΕΗ για τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Κερατέας-Λαυρίου που βρίσκεται στην Ανατολική Αττική, κατόπιν διαγωνισμού που προκήρυξε με αντικείμενο την αναβάθμιση του συστήματος καύσης της Μ.Σ.Κ. Νο V του Α.Η.Σ. Κερατέας-Λαυρίου στον τύπο DLN 2.6+, με συνολικό κόστος 10,5 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 13 εκατ. ευρώ).
Η μονάδα του Λαυρίου, με καύσιμο το φυσικό αέριο, μετρά ήδη 14
χρόνια λειτουργίας, με εγκατεστημένη ισχύ 385 MW και είχε κατασκευαστεί από τη  ΜΕΤΚΑ στα πλαίσια ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 194 εκατ. ευρώ.
Με τη λειτουργία της το 2006, ενίσχυσε σημαντικά την ευστάθεια του συστήματος και την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στο νότιο τμήμα της χώρας -όπου διαχρονικά καταγράφονται οι μεγαλύτερες καταναλώσεις πανελλαδικά- αυξάνοντας τότε την ισχύ του Ενεργειακού Κέντρου Ηλεκτροπαραγωγής στη Λαυρεωτική στα 1.580 MW.
Το έργο αναβάθμισης που θα εκτελεστεί στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό αφορά στη μελέτη υλοποίησης, την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, την εγκατάστασή του για εμπορική χρήση νέου συστήματος καύσης DLN2.6+ στη Μονάδα V, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο σύστημα καύσης DLN2.0+.
Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται και στη σχετική προκήρυξη, το έργο περιλαμβάνει:
– Την παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε να μελετηθούν όλες οι αναγκαίες μετατροπές στη Μονάδα (ολόκληρου του Power Train, του HRSG, των κύριων ατμαγωγών και του Condenser), για την εγκατάσταση του νέου συστήματος καύσης DLN2.6+·
– Την εκτέλεση της αναγκαίας μελέτης, για τον προσδιορισμό του νέου τρόπου λειτουργίας και του νέου τεχνικού ελάχιστου της Μονάδας με το νέο σύστημα καύσης·
– Την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για το νέο σύστημα καύσης·
– Τη μετατροπή του υπάρχοντος module ρυθμιστικών βαλβίδων φυσικού αερίου (gas skid) και των σωληνώσεων στη Μονάδα, για τη λειτουργία του DLN2.6+·
– Την προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου του Power Train από Mark VI TMR σε VΙe·
– Συμψηφιστική πώληση προς τον ανάδοχο (buyback) των υπαρχόντων ανταλλακτικών του συστήματος καύσης DLN2.0 στον Α.Η.Σ.·
– Την αντικατάσταση των σταθμών εργασίας Η.Μ.Ι. του συστήματος ελέγχου Speedtronic Mark VI και των δικτύων διασύνδεσης αυτών, τόσο μεταξύ τους όσο και με το σύστημα DCS της Μονάδας, με προμήθεια νέων σταθμών και νέου δικτύου διασύνδεσης·
– Συμψηφιστική πώληση προς τον ανάδοχο (buyback) των υπαρχόντων, μη αναγκαίων πλέον ανταλλακτικών του συστήματος ελέγχου·
– Την προμήθεια όλων των απαραίτητων πακέτων λογισμικού, προσθέτων και αδειών, για τη λειτουργία της Μονάδας V του Α.Η.Σ. Κ-Λ με το νέο σύστημα καύσης και την αξιοποίηση τού συστήματος ελέγχου, για επίτευξη ελαχίστου φορτίου <180MW, διατήρηση εκπομπών NOx <30mg/Nm3, <30mgCO, πραγματοποίηση autotune για απόσβεση δυναμικών φαινομένων καύσης, σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας·
– Την παράδοση όλων των οδηγιών εγκατάστασης (FMI – field modification instructions) του νέου συστήματος καύσης στη Μονάδα V. Παράδοση αναθεωρημένων εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (O&M Manuals), αναθεώρηση παλαιών·
– Εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας του σταθμού στο νέο λογισμικό ελέγχου της Μονάδας·
– Τις υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος καύσης DLN2.6+ στη Μονάδα V του Α.Η.Σ. Κ-Λ, παρέχοντας το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα επιβλέψει όλες τις εργασίες εγκατάστασης τού hardware του συστήματος από προσωπικό της Επιχείρησης και υπεργολάβους της Δ.Ε.Η., καθώς και το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, που θα εγκαταστήσει το λογισμικό της αναγκαίας αναβάθμισης τού συστήματος ελέγχου του Power Train.
Στις υπηρεσίες του οίκου περιλαμβάνεται και η διάθεση του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού, που θα θέσει σε επιτυχή ημι-εμπορική και εμπορική λειτουργία της Μονάδας, όπως ορίζεται παραπάνω.
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί για τις 30 Ιουλίου 2020.


ypodomes.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου