Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

"Τρέχει" για το μετασχηματισμό του τομέα εμπορίας η ΔΕΗ - Διαγωνισμός για την πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου


Έμφαση στο μετασχηματισμό του τομέα της εμπορίας δίνει η διοίκηση της ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας ότι στο ανταγωνιστικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί η εταιρεία, με τη νέα της διάρθρωση και σύνθεση δραστηριοτήτων, απαιτείται να εκσυγχρονίσει το προφίλ, την παροχή υπηρεσιών, την επαφή και τη σχέση με την πελατειακή

της βάση και το καταναλωτικό κοινό.

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου εύρους και απαιτήσεων μετασχηματισμού της εμπορίας, η διοίκηση της ΔΕΗ έχει αποφασίσει να προστρέξει στη συνδρομή εξειδικευμένου συμβούλου, καλώντας, μέσα από σχετικό διαγωνισμό, εταιρείες με πείρα και εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών τέτοιου είδους, να υποβάλλουν τις προσφορές τους.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού της εμπορίας της ΔΕΗ και ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της επιχείρησης, ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος που θα επιλεγεί θα παράσχει τις υπηρεσίες του στους εξής τομείς:

• Ολοκληρωμένη διαχείριση του συνολικού προγράμματος μετασχηματισμού της εμπορικής δραστηριότητας της ΔΕΗ, η οποία θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής του.

• Ανασχεδιασμό των κρίσιμων εμπορικών διαδικασιών, περαιτέρω ανάπτυξη και ευθυγραμμισμό όλων των καναλιών εξυπηρέτησης, ανάπτυξη εργαλείων διακράτησης πελατών υψηλής αξίας, σχεδιασμό και λανσάρισμα νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και πρότυπα.

• Υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των εμπορικών δραστηριοτήτων και των σχετικών πρωτοβουλιών (μελέτη υφιστάμενης κατάστασης ψηφιακής υποδομής, διαδικασιών, εργαλείων, ανάπτυξη λειτουργικών προδιαγραφών σύμφωνα με τεχνολογίες αιχμής και υποστήριξη στην υλοποίηση της λειτουργίας τους).

Γιάννα Παπαδημητρίου

energypress.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου