Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Μέτρα για την απόκρουση κυβερνοεπιθέσεων παίρνει η ΔΕΗΟι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες αποτελούν κρίσιμες υποδομές που θεωρούνται στόχος ενδεχόμενων κυβερνοεπιθέσεων. Η ΔΕΗ επιδιώκει να οχυρωθεί απέναντι σε ένα τέτοιο κίνδυνο, γι’ αυτό και προβαίνει στην προμήθεια εξοπλισμού cyber-security για την ασφαλή διασύνδεση των σταθμών παραγωγής με το Intranet της επιχείρησης, έχοντας προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό.
Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ θα προμηθευτεί 25 Checkpoint Firewalls (next generation αppliances), τα οποία θα εγκατασταθούν στους σταθμούς παραγωγής, 1 κεντρική κονσόλα υποδομών Checkpoint Firewall, η οποία θα εγκατασταθεί στην Διεύθυνση Πληροφορικής, καθώς και 25 Cisco switches, που θα εγκατασταθούν στους σταθμούς παραγωγής.
Παράλληλα, η ΔΕΗ θα αποσύρει την υπάρχουσα κεντρική κονσόλα διαχείρισης των υποδομών περιμέτρου ενδοδικτύου.
Δύο μηχανήματα θα παραμετροποιηθούν πιλοτικά από τον κατασκευαστή Checkpoint, ενώ ο ανάδοχος του διαγωνισμού θα παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστήριξης, παραμετροποίησης, μετάπτωσης, διασύνδεσης και εκπαίδευσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 245.000.

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου