Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Χρήστος Αγιακλόγλου - Η νέα σύνθεση του ΔΣ

Εξ αριστερών, οι κ. κ. Β. Μήκας, Κ. Αγγελόπουλος, Χρ. Αγιακλόγλου, Π. Ηλιόπουλος, Κ. Δρίβας και Δ. Παληγιάννης

 Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, και ώρα 15:00, αποφάσισε την εκλογή:
  1. Ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού
    Συμβουλίου, τον κ. Χρήστο Αγιακλόγλου με την ιδιότητα του Εκτελεστικού Μέλους,
  2. Ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο με την ιδιότητα του μη Εκτελεστικού Μέλους 
καθώς και τη συγκρότησή του σε Σώμα.
H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους, έχει ως εξής:
  • Χρήστος Αγιακλόγλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 15.07.2023.
  • Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 15.07.2023.
  • Βασίλειος Μήκας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 15.07.2023.
  • Κωνσταντίνος Δρίβας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 15.07.2023.
  • Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 15.07.2023.
  • Δημοσθένης Παληγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και τις 15.07.2023.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κ. Χρήστος Αγιακλόγλου, δήλωσε σχετικά: 
«Ο Πρόεδρος και τα μέλη Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών (ΔΕΣ) ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την επιλογή και την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το πρόσωπό τους και μεταφέρουν τις ολόθερμες και εγκάρδιες ευχές τους στον Πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας που αποχωρούν για καλή και πολύκαρπη νέα επαγγελματική πορεία. Η συμβολή και η βοήθεια όλων είναι πολύ σημαντική για την προώθηση και την προβολή του συνολικού έργου του Ομίλου ΑΔΜΗΕ.»

energypress.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου