Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Η ΔΕΗ λαμβάνει 67 εκατ. ευρώ για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Η ΔΕΗ λαμβάνει 67 εκατ. ευρώ για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση κάλυψης του κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την οποία η ΔΕΗ θα λάβει 67 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα και του υφυπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη καταβάλλεται το ποσό των 67 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Η καταβολή του ως άνω ποσού θα διενεργηθεί με κατάθεση σε λογαριασμό προς απόδοση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, ώστε να αποδοθεί στη συνέχεια από τον ΔΕΔΔΗΕ στην ΔΕΗ, ως δικαιούχο του ανταλλάγματος, χωρίς να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική και λογιστική θέση, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις τόσο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όσο και της ΔΕΗ, ως δικαιούχο του ανταλλάγματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης φορολογικής διάταξης.

www.cnn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου