Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

 
Απρόσμενο, με μια πρώτη ματιά μοιάζει το στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων που αποτυπώνονται στα Μηνιαία Δελτία Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την περίοδο της καραντίνας και της πανδημίας, από τα οποία προκύπτει κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για
ηλεκτρικής ενέργεια από πελάτες Υψηλής Τάσης. Βέβαια, εξήγηση υπάρχει, η οποία έχει κι αυτή ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού παρουσιάζει μια πραγματικότητα που ταλανίζει την αγορά, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του EnEx, η ζήτηση στην υψηλή τάση αυξήθηκε κατά 12,46% το φετινό Μάρτιο σε σχέση με τον περσινό, κατά 21,86% τον Απρίλιο, κατά 30,62% το Μάιο και κατά 19,71% τον Ιούνιο, σε σχέση πάντα με τους αντίστοιχους περσινούς μήνες. Αξιοσημείωτη, βέβαια, είναι και η κατακόρυφη σχετική πτώση του ρυθμού αύξησης μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου, που αντανακλά εν μέρει την κατάσταση που διαμορφώνεται εξαιτίας της εφορμούσας οικονομικής κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας στην παραγωγική δραστηριότητα καταγράφονται εμφατικά. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Φεβρουάριο, προτού δηλαδή αρχίσει να οδεύει προς κορύφωση η πανδημία στη χώρα μας, η ζήτηση μεταξύ των πελατών υψηλής τάσης αυξήθηκε κατά μόλις 2,46% σε σχέση με πέρυσι, στοιχείο που εν μέρει αντανακλά τις εκτιμήσεις για την αναιμική ανάκαμψη που διήγε η ελληνική οικονομία προτού η πανδημία αποτελέσει τη θρυαλλίδα για την εκδήλωση της σοβούσας οικονομικής κρίσης. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνεται περαιτέρω αν ληφθεί υπόψη ότι και στη Μέση Τάση, η αύξηση που καταγράφονταν το Φεβρουάριο ήταν μόλις 0,70% σε σχέση με πέρυσι.
Συνολικά, το α΄ εξάμηνο του 2020 η ζήτηση στην Υψηλή Τάση καταγράφεται αυξημένη κατά 14,87% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, την ώρα που η συνολική καθαρή ζήτηση καταγράφεται μειωμένη κατά 8,49% και να επιμερίζεται ως εξής: -14,08% στη Μέση Τάση και -10,88% στη Χαμηλή Τάση.
Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την ανισομετρία των επιπτώσεων της πανδημίας και της κρίσης στην ελληνική οικονομία, με δεδομένη τη διάρθρωση της παραγωγικής της βάσης. Γεγονός που ισχύει παρά τις διαφοροποιήσεις στις καταγραφές μεταξύ EnEx και ΑΔΜΗΕ, για τις οποίες θα γίνει λόγος στη συνέχεια.
Πιο αναλυτικά, η εξέλιξη της ζήτησης από πελάτες της Υψηλής Τάσης, την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία των αντίστοιχων Μηνιαίων Δελτίων Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ του Χρηματιστηρίου Ενέργειας έχει ως εξής:

Ζήτηση (MWh)
Διαφορά σε σχέση με αντίστοιχο μήνα 2019
Φεβρουάριος
475.934
2,46%
Μάρτιος
604.036
12,46%
Απρίλιος
641.312
21,86%
Μάιος
667.245
30,62%
Ιούνιος
634.911
19,71%
Η εικόνα, βέβαια, συμπληρώνεται από την αντίστροφη τάση που καταγράφεται στη Μέση και τη Χαμηλή Τάση, όπου την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου καταγράφεται κατακόρυφη μείωση σε σχέση με πέρυσι.
Πιο αναλυτικά, με βάση τα ίδια στοιχεία, η εξέλιξη της ζήτησης στη Μέση Τάση το διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2020 έχει ως εξής:

Ζήτηση (MWh)
Διαφορά σε σχέση με αντίστοιχο μήνα 2019
Φεβρουάριος
922.553
0,70%
Μάρτιος
867.158
-4,71%
Απρίλιος
698.998
-18,89%
Μάιος
699.121
-22,43%
Ιούνιος
790.877
-22,08%
 
Αντίστοιχα, για τη Χαμηλή Τάση, η εικόνα αποτυπώνεται ως εξής:

Ζήτηση (MWh)
Διαφορά σε σχέση με αντίστοιχο μήνα 2019
Φεβρουάριος
2.667.913
-6,08%
Μάρτιος
2.355.223
-10,96%
Απρίλιος
1.933.275
-19,10%
Μάιος
2.027.763
-12,77%
Ιούνιος
2.252.919
-18,45%
 
Συνολικά, η εξέλιξη της καθαρής ζήτησης την περίοδο Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2020 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019, με βάση πάντα τα στοιχεία των Μηνιαίων Δελτίων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, έχει ως εξής:

Καθαρή ζήτηση (MWh)
Διαφορά σε σχέση με αντίστοιχο μήνα 2019
Φεβρουάριος
3.826.417
-6,50%
Μάρτιος
2.355.223
-10,96%
Απρίλιος
3.273.586
-13,34%
Μάιος
3.394.129
-9,17%
Ιούνιος
3.678.707
-14,61%
Η εξήγηση του παραδόξου (ή, έστω, μέρος της)
Η εικόνα αποκαθίσταται, βέβαια, αν κανείς αντιπαραβάλει τα στοιχεία του EnEx με τα στοιχεία για τη ζήτηση που περιλαμβάνονται στα Μηνιαία Δελτία του ΑΔΜΗΕ (τελευταίο δημοσιευθέν για το Μάιο).
Από εκεί, προκύπτει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η συνολική ζήτηση για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 καταγράφεται μειωμένη κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τη μείωση σε ό,τι αφορά τους πελάτες Υψηλής Τάσης να φτάνει το 9,4%.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η εξέλιξη της ζήτησης σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (%) για τους πελάτες Υψηλής Τάσης καταγράφεται για το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου 2020 ως εξής:

Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
4,3%
-10,8%
-23,6%
-16%
td p { margin-bottom: 0cm }
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }
a:link { so-language: zxx
Η απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που καταγράφονται στα Μηνιαία Δελτία του ΑΔΜΗΕ σε σχέση με αυτά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx) αφορά το τι αποτυπώνουν αυτά.
Ο ΑΔΜΗΕ καταγράφει την πραγματική κατανάλωση στο σύστημα, ενώ το Χρηματιστήριο Ενέργειας τις δηλώσεις φορτίων από τους προμηθευτές την προηγούμενη ημέρα.
Έτσι, η απόκλιση μπορεί να οφείλεται (τουλάχιστον μέχρις ενός σημείου) σε υπερδηλώσεις φορτίου από τους προμηθευτές στην προημερήσια αγορά.
Με βάση αυτό, έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πως αποτυπώνεται η συμμετοχή των προμηθευτών στην Υψηλή Τάση ως ποσοστό επί της συνολικής προμήθειας, σύμφωνα με τα στοιχεία του EnEx:
Σύγκριση της αποτύπωσης της εξέλιξης της ζήτησης στην Υψηλή Τάση από ΑΔΜΗΕ και EnEx:
(Σημείωση: Στα στοιχεία για τη ΔΕΗ έχουν αθροιστεί οι συμμετοχές της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης και της Λιγνιτικής Μελίτης)

Γιάννα Παπαδημητρίου
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου