Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του ΑΔΜΗΕ για την αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου ύψους 46 εκατ. ευρώ

 
Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε το διαγωνισμό ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού του Κέντρου Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου 400 kV (Κιλοβόλτ), καθώς χθες δημοσιεύτηκε η σχετική πρόσκληση. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ: 57 εκατ. ευρώ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΥΤ Κουμουνδούρου κατασκευάστηκε
τη δεκαετία του 1970, μαζί με τα άλλα τέσσερα του Αγ. Στεφάνου, Αχαρνών, Παλλήνης και Αργυρούπολης, προκειμένου να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και να δώσουν λύση στην ανισορροπία μεταξύ των μεγάλων κέντρων παραγωγής και ζήτησης στη χώρα. Η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου εντάσσεται στα έργα του λεγόμενου «Ανατολικού Διαδρόμου» με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τα ΚΥΤ Μεγαλόπολης, Κορίνθου όπου οι εργασίες βρίσκονται ήδη υπό εξέλιξη.
Σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη του ΑΔΜΗΕ για την ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, πρόκειται για ένα «έργο με το κλειδί στο χέρι», το οποίο περιλαμβάνει:
— Τη συλλογή στοιχείων για τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες και τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ερευνών, για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και τον προσδιορισμό δεδομένων, που απαιτούνται για τον σωστό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου (π.χ. ανεμολογικές, σεισμολογικές, κλιματολογικές συνθήκες),
— Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων και ΕΠΜ του έργου,
— Την εκπόνηση και υποβολή στον ΑΔΜΗΕ όλων των υποστηρικτικών μελετών, μελετών εφαρμογής και σχεδίων (ΕΠΜ και ηλεκτρομηχανολογικά), όπως προβλέπονται στα τεχνικά τεύχη,
— Την έκδοση της άδειας δόμησης, σύμφωνα με τις μελέτες του αναδόχου,
— Τις εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου στα προβλεπόμενα επίπεδα ισοπέδωσης (περιλαμβάνονται επιχώσεις, εκσκαφές, εναποθέσεις πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους κ.λπ.), καθώς και όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού, που προβλέπονται στα τεχνικά τεύχη,
— Την εξασφάλιση όλων των εργοταξιακών παροχών, για όλο το διάστημα ανέγερσης του έργου μέχρι την ηλέκτρισή του,
— Την προμήθεια των υλικών και τη μεταφορά τους επί τόπου του έργου,
— Την εγκατάσταση του εξοπλισμού,
— Την ολοκληρωμένη ανέγερση του έργου,
— Την εκτέλεση όλων των προδιαγραφόμενων δοκιμών,
— Την παράδοση των προβλεπόμενων ανταλλακτικών,
— Την παράδοση του έργου στον ΑΔΜΗΕ, πλήρως έτοιμου για ηλέκτριση και θέση σε εμπορική λειτουργία.
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών έχει οριστεί για τις 10 Αυγούστου 2020.

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου