Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

ΔΕΗ: Στα 400 εκατ. το κόστος της απολιγνιτοποίησης - Δημητριάδης: Ευκαιρία για αποζημίωση από τους λιγνίτες

ΔΕΗ: Στα 400 εκατ. το κόστος της απολιγνιτοποίησης - Δημητριάδης: Ευκαιρία για αποζημίωση από τους λιγνίτες

Χαρακτηριστικό της αναγκαιότητας του λιγνίτη ως μηχανισμού εφεδρείας είναι ότι χθες και σήμερα η συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα ήταν 15% και 12%

Σε 400 εκατ ευρώ υπολογίζεται το κόστος της απολιγνιτοποίησης για την ίδια τη ΔΕΗ, για το οποίο έχει ήδη γίνει πρόβλεψη στις

οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης και θα κατανεμηθεί σε διάστημα 10-15 χρόνια.

Αυτό ανακοίνωσε χθες κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση για απόσυρση του συνόλου των υφιστάμενων λιγνιτικων μονάδων έως το 2023.

Σημειώνεται ότι 1,1 GW καθαρής λιγνιτικής ισχύος έχει ήδη αποσυρθεί το 2020-2021 ενώ επιπλέον 0,25 GW έχουν προγραμματιστεί να αποσυρθούν έως το τέλος του έτους.

Εξάλλου το 2020 μειώθηκε η λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ κατά 50% σε σχέση με το 2019 από 10,4 TWh σε 5,7 TWh. Επίσης η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ μειώθηκε κάτω από το 30% και παράλληλα μειώθηκαν οι  εκπομπές CO2 κατά 33% και συγκεκριμένα από 23,1 εκατ. τόνους το 2019 σε 15,5 εκατ. τόνους το 2020, κυρίως λόγω της χαμηλής παραγωγής λιγνίτη.  

Το 2025 η πλήρης απολιγνιτοποίηση

Η πλήρης απολιγνιτοποίηση σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της ΔΕΗ προβλέπεται το 2025 καθώς τότε προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή της υπό κατασκευής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, σε μονάδα καύσης φυσικού αερίου.

Σημειώνεται ότι η Πτολεμαΐδα 5 θα λειτουργήσει με καύση λιγνίτη στο τέλος του 2022 και θα ακολουθήσει η μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου με παράλληλη αναβάθμιση της ισχύος της από 660 MW σε περίπου 1000 MW και στόχο να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο εντός του 2025.

Πάντως η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων φαίνεται ότι είναι αναγκαία για την επάρκεια και την ευστάθεια του συστήματος, γεγονός που έχει καταγραφεί στη μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ, αλλά και διαπιστώνεται καθημερινά στη λειτουργία του συστήματος όταν ο ΑΔΜΗΕ ζητεί την υποχρεωτική ένταξη λιγνιτικών μονάδων.

Δημητριάδης (πρόεδρος Υπερταμείου) : Ανοίγει ο δρόμος για τις αποζημιώσεις

Σε περιόδους δε όπως η τρέχουσα οπότε λόγω του καύσωνα έχει αυξηθεί η ζήτηση και η συνεισφορά των ΑΠΕ είναι περιορισμένη λόγω άπνοιας, η χρήση του λιγνίτη φαίνεται ότι είναι απολύτως αναγκαία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες και σήμερα η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα ήταν 15% και 12%, έναντι μηδενικής λιγνιτικής παραγωγής στις αρχές της εβδομάδας.

Το θέμα αυτό ως γνωστόν επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί μέσω του μηχανισμού της στρατηγικής εφεδρείας στο πλαίσιο του οποίου η ΔΕΗ θα αποζημιώνεται για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που αποσύρει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου (ελέγχει το ποσοστό του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ) Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης ότι με τον νέο κανονισμό περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ ανοίγει ο δρόμος για αποζημίωση της ΔΕΗ για την πρόωρη απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων.

Πάντως  κ. Στάσσης εμφανίστηκε περισσότερο συγκρατημένος καθώς ήδη έχει απορριφθεί μια φορά σχετικό αίτημα της ΔΕΗ και σημείωσε ότι αρχικά δεν επιτρεπόταν η αποζημίωση της επιχείρησης, ίσως τώρα να επιτρέπεται, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν έως το τέλος του έτους. «Δεν μπορώ να δώσω πρόβλεψη για συγκεκριμένα νούμερα. Είμαστε σχετικά αισιόδοξοι ότι κάτι καλό θα βγει έως το τέλος του έτους» σημείωσε. 


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου