Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ

Η απόσχιση αποτελεί προαπαιτούμενο για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Οι δεσμευτικές προπσφορές των εννέα μνηστήρων αναμένεται να κατατεθούν αρχές Αυγούστου. 

 Στο σώμα των νομικών ρυθμίσεων που φέρνει στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και, είτε θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για τα απόβλητα, είτε θα αποτελέσουν ξεχωριστό νομοσχέδιο μαζί με τις διατάξεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα που εκκρεμούν, περιλαμβάνεται και η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για απόσχιση από τη ΔΕΗ του δικτύου διανομής ρεύματος και εισφορά του στον ΔΕΔΔΗΕ.

Μετά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ κατά τη συνεδρίασή του στις 18 Ιουνίου, η νομοθετική ρύθμιση έρχεται να ανοίξει το δρόμο για τη διαδικασία απόσχισης των παγίων της διανομής, διαδικασία που αποτελεί προαπαιτούμενο για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

Η μεταφορά πάντως θα προχωρήσει μετά τη μεταβίβαση των μετοχών στον προτιμητέο επενδυτή καθώς η Επιχείρηση θέλει να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό την κυριότητα του δικτύου και την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας.

Έχει προηγηθεί, ως γνωστόν, η ανάθεση της αποτίμησης των παγίων από το ΔΣ της ΔΕΗ στην Grand Thornton, με ημερομηνία απόσχισης των περιουσιακών στοιχείων την 31η Μαρτίου 2021. Η λογιστική αποτίμηση των παγίων μαζί με τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η εισφορά τους στο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζεται να παραδοθεί στη ΔΕΗ τον Αύγουστο.

Η νομοθετική ρύθμιση που φέρνει στη Βουλή το ΥΠΕΝ είναι απαραίτητη καθώς μέχρι σήμερα, το νομικό καθεστώς επέτρεπε στην μητρική την ενσωμάτωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΔΕΔΔΗΕ και την εγγραφή στον ισολογισμό της περί τα 300-400 EBITDA σε ετήσια βάση.

Με βάση τον μέχρι σήμερα προγραμματισμό, οι εννέα υποψήφιοι επενδυτές, κορυφαία fund του πλανήτη, θα καταθέσουν τις δεσμευτικές προσφορές εντός της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου. Αμέσως μετά θα αποφασιστεί η ημερομηνία σύγκλισης της γενικής συνέλευσης που θα εγκρίνει την απόσχιση αλλά και η επικύρωση από το ΔΣ του προτιμητέου επενδυτή. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις η πώληση του στρατηγικού ποσοστού του ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να έχει κλείσει οριστικά εντός του δ΄ τριμήνου του έτους. Επιδίωξη της διοίκησης -κλείνοντας μια μεγάλη εκκρεμότητα για την ΔΕΗ- είναι στην συνέχεια να μπει σε εφαρμογή η διεθνής επέκταση.

 

www.news247.gr

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου