Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Μεγάλο διαγωνισμό για τους έντυπους λογαριασμούς και την ψηφιακή τους αρχειοθέτηση προκηρύσσει η ΔΕΗ


Διαγωνισμό ύψους 7,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για τους έντυπους λογαρισμούς και την ψηφιακή τους αρχειοθέτηση προκήρυξε η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή

υπηρεσιών:

α) δημιουργίας, εκτύπωσης, εμφακέλωσης λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεφωνικών διακανονισμών, επιστολών και λοιπών εντύπων

β) ψηφιακής αρχειοθέτησης και διάθεσης όλων των εντύπων σε web εφαρμογές.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογράψει η ΔΕΗ με το ανάδοχο του έργου είναι 5 χρόνια, με τη ΔΕΗ να διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης για διετή ανανέωση.

Με τη σύμβαση θα συμβολαιοποιηθούν οι τιμές μονάδας ανά κατηγορία υπηρεσιών. Λόγω αδυναμίας ακριβούς προσδιορισμού των αναγκών της επιχείρησης, η πραγματική αξία που θα καταβληθεί στον ανάδοχο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ +50% και -30% του συμβατικού προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της πενταετούς ισχύος της σύμβασης.

 

Γιάννα Παπαδημητρίου 

 energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου