Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

Συγκεκριμένα όρια ζητά η ΔΕΗ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αλλαγή προμηθευτή

 

Τις θέσεις της κατέθεσε η ΔΕΗ όσον αφορά τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή και το μηχανισμό που προτείνει η ΡΑΕ, με έμφαση σε τρία συγκεριμένα σημεία.

Καταρχήν, με αφορμή τη σχετική διαβούλευση που ολοκληρώθηκε

πρόσφατα, η επιχείρηση θεωρεί ότι στο μηχανισμό πρέπει να ενταχθούν ως κριτήρια όρια ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και κατηγορίες πελατών ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούν οι ρυθμιστικές προβλέψεις με την αρχή της αναλογικότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, ως θεσπιζόμενο ύψος ληξιπρόθεσμων οφειλών ανά κατηγορία πελατών προτείνει 35€/μήνα για τους οικιακούς πελάτες και 50€/μήνα για τους επαγγελματικούς πελάτες και 1.000€/μήνα για τη ΜΤ. Στα προτεινόμενα όρια ληξιπρόθέσμων οφειλών , πέρα από την προμήθεια ρεύματος, συμπεριλαμβάνονται ρυθμιζόμενες χρεώσεις, χρεώσεις υπέρ τρίτων, φόροι και τέλη. Επιπρόσθετα, εκτιμά ότι ειδικότερη μέριμνα θα πρέπει να αποδοθεί στους ευάλωτους πελάτες.

Από εκεί και πέρα, η ΔΕΗ θεωρεί καίριας σημασίας τη διευκρίνηση στην περιοδικότητα έκδοσης του λογαριασμού και επιπλέον για την περίπτωση που ο Πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο τουλάχιστον μηνιαίους Λογαριασμούς ή έναν διμηνιαίο λογαριασμό (αλλά αυτό να είναι ρυθμιστικά καθαρά ορισμένο ως προς την περιοδικότητα έκδοσης λογαριασμού) τότε να μπορεί ο Προμηθευτής να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής.

Τέλος, η ΔΕΗ υπογραμμίζει την περίπτωση αίτησης αλλαγής Προμηθευτή με διαφορετικό ΑΦΜ. Σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρεί ως ενδεδειγμένη ρύθμιση την ενεργοποίηση ειδοποίησης από τον παλαιό Προμηθευτή προς τον νέο για ύπαρξη ληξιπρόθεσμων, μη διακανονισμένων οφειλών της συγκεκριμένης παροχής. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν χρήσιμο να ενεργοποιείται από τον «Προμηθευτή ΑΠΟ» ένα άλλο flag (π.χ. πορτοκαλί χρώματος), το οποίο δεν θα σταματά την καταγγελία, θα ενημερώνει όμως τον «Προμηθευτή ΠΡΟΣ» για χρέη της συγκεκριμένης παροχής.

 

Χάρης Αποσπόρης 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου