Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

ΔΕΗ: Νομικό «σαφάρι» για παλαιούς στρατηγικούς κακοπληρωτές

ΔΕΗ

Τους μεγαλύτερους στρατηγικούς κακοπληρωτές από τους πρώην πελάτες της, βάζει στο στόχαστρο η ΔΕΗ. Γι΄ αυτό τον σκοπό, η επιχείρηση προετοιμάζει νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των οφειλόμενων ποσών, ξεκινώντας από την αποστολή εξωδίκων και κλιμακώνοντας στη συνέχεια τα ένδικα μέσα.  

Τα εν λόγω νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανήκουν στους λεγόμενους

«τελικούς πελάτες», δηλαδή σε καταναλωτές που έχουν πάψει να προμηθεύονται ρεύμα από τη ΔΕΗ, αφήνοντας ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στους «τελικούς πελάτες» υπάγονται επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και ιδιώτες οι οποίοι έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους (π.χ. εξοχικά), χωρίς να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Στην ίδια κατηγορία υπάρχουν επίσης εταιρείες και ιδιώτες οι οποίοι άλλαξαν όνομα και ΑΦΜ στην παροχή τους, ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν σε άλλο πάροχο, «φεσώνοντας» τη ΔΕΗ.  

Από αυτούς τους «τελικούς πελάτες», η επιχείρηση έχει προτεραιοποιήσει για τις νομικές της ενέργειες τους μεγαλύτερους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή εκείνους που χρωστούν τα μεγαλύτερα ποσά, επί πολλά έτη. Χρέη που επομένως όχι μόνο είναι αρκετά υψηλά, αλλά βρίσκονται και κοντά στην παραγραφή, με συνέπεια η ΔΕΗ να επιστρατεύει πλέον ένδικα μέσα για την απαίτησή τους. 

Νομικές ενέργειες για 7.500 «τελικούς πελάτες» 

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δεν έχουν ανταποκριθεί στις οχλήσεις που έχουν προηγηθεί από την εταιρεία, ξεκινώντας από την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, μέσω είτε των υπηρεσιών της ίδιας της επιχείρησης, είτε της Qualco. Άκαρπη, όσον αφορά τη διευθέτηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων, απέβη και η ειδοποίησή τους μέσω επιστολών.   

Σύμφωνα με την προκήρυξη στην οποία προχώρησε πρόσφατα η ΔΕΗ για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, η επιχείρηση υπολογίζει γύρω στους 7.500 τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που συμπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια, από το σύνολο των «τελικών πελατών» της. Με βάση την ίδια προκήρυξη, σε περίπου ένα έτος η νομική υπηρεσία της εταιρείας θα έχει αναλάβει… δράση για κάθε έναν από αυτούς τους οφειλέτες, αφότου πρώτα προετοιμαστεί ο φάκελός του. 

Στον φάκελο κάθε πελάτη θα περιλαμβάνεται ένα σύντομο ιστορικό του, με στοιχεία όπως η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης προμήθειας, οι διευκολύνσεις που του έχουν παρασχεθεί (πχ ευνοϊκοί διακανονισμοί), ο αριθμός των ανεξόφλητων λογαριασμών, καθώς και οι ενέργειες που έχουν τυχόν προηγηθεί από την επιχείρηση για τη διεκδίκηση των οφειλών. Παράλληλα, από το μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης λογαριασμών και επιστροφής ανείσπρακτων ποσών υπέρ Δήμου και ΕΡΤ της αντίστοιχης παροχής, θα δημιουργείται μία καρτέλα ανάλυσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των πληρωμών, από τη δημιουργία της οφειλής. 


Κώστας Δεληγιάννης

www.insider.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου