Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

ΔΕΗ: Η Grant Thorton θα αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, εν όψει πώλησης του 49%

ΔΕΗ: Η Grant Thorton θα αποτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, εν όψει πώλησης του 49%

Την Grant Thorton επέλεξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ για τη σύνταξη της έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ, εν όψει της διαδικασίας πώλησης του 49% της εταιρείας, αλλά και για τη σύνταξη του σχεδίου σύμβασης διάσπασης.

Πιο ειδικά, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, "τον ορισμό της 31.3.2021 ως ημερομηνίας Λογιστικής Κατάστασης

Μετασχηματισμού για τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων απόσχισης – διάσπασης του Κλάδου Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και της επικείμενης εισφοράς του στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η απόσχιση του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση, με συνδυασμένη εφαρμογή  των άρθρων 57, 59-73 και 83-87 του ν. 4601/2019 και του Ν.Δ. 1297/1972. Η υπόψη ημερομηνία δύναται να μεταβληθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. αν παραστεί ανάγκη.  

Την επιλογή της "Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων",  ως τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που θα συντάξει την Έκθεση Αποτίμησης για τη διαπίστωση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θα εισφερθούν στον ΔΕΔΔΗΕ, θα εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και θα συντάξει τη σχετική Έκθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του ν. 4601/2019".   

 

www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου