Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Σ.Π.Μ.Τ.Ε.: Μετατάξεις και μεταθέσεις στη ΔΕΗ Α.Ε.Αφορά μόνο τους συναδέλφους που υπηρετούν στην ΔΕΗ

Συνάδελφοι 

Ξεκίνησε η διαδικασία Μετατάξεων – Μεταθέσεων στην ΔΕΗ. Σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΔΑΠ/76930/27-05-2021 προκήρυξη, θα πρέπει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/νη συνάδελφος μέχρι και την 25-06-2021 να αποστείλει το προσωπικό έγγραφο (σύμφωνα με τα υποδείγματα) όπου θα δηλώσει μέχρι

τρείς προτιμήσεις σύμφωνα με τον πίνακα αναγκών.

Η αποστολή θα γίνει στην Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ υπόψη Κας  ΒΟΥΛΓΑΡΗ ή Κον ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ, Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ.104 32 Αθήνα με συστημένο ταχυδρομείο, όπου το εμπρόθεσμο της υποβολής  της σχετικής αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης, δηλαδή την ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος αποστολής.

Επίσης μπορεί να γίνει αποστολή της αίτησης με e-mail στη ΔΔΑΠ ( m.voulgari@dei.com.gr  ή  E.Theodoropoulos@dei.com.gr ) οπού κρίνεται το εμπρόθεσμο από την ημερομηνία αποστολής.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να αποσταλεί και αντίγραφο του πτυχίου.

Αντίγραφο του προσωπικού σας εγγράφου να αποσταλεί στον Σύλλογο μας στο fax: 210-5249850 ή στο e– mail: main@sptmte-dei.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επαναλαμβάνουμε η προθεσμία υποβολής των προσωπικών εγγράφων είναι μέχρι και την Παρασκευή 25/06/2021.

Συν:   Προκήρυξη ΔΕΗ Πίνακες αναγκών για Τ3 και ΔΟ3. Υποδείγματα αιτήσεων. 

Γραφείο τύπου Σ.Π.Μ.Τ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου