Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

ΔΕΗ / Χρυσά δώρα για τα γαλάζια golden boys

ΔΕΗ

Κι άλλα... δώρα, αυτή τη φορά με τη μορφή υπερ-bonus και δωρεάν μετοχών, για τα υψηλόβαθμα, ήδη υπεραμειβόμενα, γαλάζια στελέχη

εξασφαλίζει η διοίκηση της ΔΕΗ, με συνοπτικές διαδικασίες και μάλιστα με βάση την επίτευξη στόχων ποσοτικών και ποιοτικών που τα ίδια στελέχη ορίζουν και προκύπτουν κυρίως από την αύξηση των τιμολογίων σε βάρος των καταναλωτών και τη βίαιη απολιγνιτοποίηση.

Η νέα αυτή πρόκληση, μετά τον νόμο Χατζηδάκη του 2019 που νομιμοποίησε τη νέα γενιά γαλάζιων golden boys, φουσκώνει περαιτέρω τους ήδη ασύλληπτους μισθούς, όταν η νέα τριετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έκλεισε άρον - άρον με μηδαμινές αυξήσεις για τους απλούς εργαζόμενους, οι πολυδιαφημιζόμενες νέες προσλήψεις στον όμιλο -ακόμη και ημετέρων- ξεκινούν τη νέα εποχή των εργαζομένων δύο ταχυτήτων (χαμηλόμισθων, εκτός συλλογικών συμβάσεων κ.λπ.) και ο ίδιος υπουργός, ως Εργασίας πια, ισοπεδώνει σήμερα τον κόσμο της εργασίας.

Με πρόσχημα την εναρμόνιση στα προβλεπόμενα για τη νέα εταιρική διακυβέρνηση -που απετέλεσαν και την ψευδεπίγραφη συνθήκη για την εκχώρηση του πλεονεκτήματος του Δημοσίου στο management των ΕΛ.ΠΕ.-, έρχεται τώρα νέα έκτακτη γενική συνέλευση στη ΔΕΗ, την Παρασκευή 4 Ιουνίου, να εγκρίνει εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη “νέα πολιτική αποδοχών”, στην οποία εντάσσονται όχι μόνο οι γνωστές υπερ-αμοιβές και τα υψηλά bonus, αλλά και επιπλέον bonus “υπερεπίτευξης στόχων”, καθώς και δωρεάν διάθεση μετοχών της επιχείρησης για τα στελέχη της ΔΕΗ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Εκτόξευση αποδοχών

Συγκεκριμένα, εκτός από το bonus του +50% επί των ετήσιων μεικτών αποδοχών για διευθύνοντα σύμβουλο, αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους και γενικούς διευθυντές και του +30% για διευθυντές ΒΟΚ (Βασικά Οργανικά Κλιμάκια), που εκτοξεύουν τις ετήσιες αποδοχές έως 300.000 και 156.000 ευρώ, αντίστοιχα, προβλέπεται και δυνατότητα προσαύξησης επί του ποσού του πρώτου bonus έως και κατά 50%, σε περίπτωση υπερεπίτευξης των τεθέντων στόχων. Έτσι, για παράδειγμα, οι απολαβές του διευθύνοντας συμβούλου μπορούν να φτάσουν έως 350.000 ευρώ ετησίως (περίπου 29.166 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες) - χωρίς να συνυπολογίζονται αμοιβές για συμμετοχές σε συμβούλια και επιτροπές, υπερπολυτελή αυτοκίνητα, προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης κ.λπ.!

Οι κατηγορίες των στόχων, που καθορίζονται κάθε χρόνο από το ίδιο Δ.Σ., το οποίο και είναι ουσιαστικά παραλήπτης των bonus, είναι τρεις: οικονομικοί (με ποσοστό συνεισφοράς στο ετήσιο bonus 50%), στρατηγικοί / λειτουργικοί (40%) και στόχοι σχετικοί με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη (10%). Τα bonus χορηγούνται εφόσον το ποσοστό υπερβαίνει το 70% και για τις τρεις κατηγορίες στόχων.

Το επιπλέον bonus για την υπερεπίτευξη των στόχων θα καταβάλλεται από τη στοχοθεσία του 2021 και μετά. Ωστόσο, ειδικά για το 2020 προβλέπεται ότι τα bonus θα χορηγηθούν σε όλα τα δικαιούχα στελέχη με βάση τη συνολική απόδοση του ομίλου και ειδικότερα με μοναδικό στόχο τον επαναλαμβανόμενο δείκτη κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων - EBITDA (885,8 εκατ., ενώ π.χ. τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 35,2 εκατ.), και, φυσικά, ούτε λόγος για τον συνεχώς μειούμενο κύκλο εργασιών ή τα σταθερά αυξανόμενα... “λοιπά λειτουργικά έξοδα”. Για το 2021 οι στόχοι θα τεθούν έως 31.07.2021.

Δωρεάν μετοχές

Παράλληλα, προβλέπεται επιπλέον επιβράβευση με πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της ΔΕΗ (stock awards), έως κατ' ανώτατο 0,8% των μετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί. Το ανώτατο και το κατώτατο όριο της αξίας κτήσης των μετοχών καθορίζονται σε 17 ευρώ και 5 ευρώ ανά μετοχή, αντίστοιχα.

Δικαιούχοι είναι και πάλι ο διευθύνων σύμβουλος, αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές και διευθυντές ΒΟΚ (ΔΕΗ - ΔΕΗ Ανανεώσιμες). Ως στόχοι τίθενται η συνολική απόδοση της μετοχής και η ρήτρα αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο αριθμός των διατιθέμενων μετοχών ανάλογα με την επίτευξη των στόχων διαμορφώνεται από 232.000 έως και 464.000 μετοχές. Θα υπάρχουν, βεβαίως, δικαιώματα λήψης μερίσματος, προτίμησης, ψήφου. Με απόφαση του Δ.Σ. ενεργοποιούνται οι δύο παραπάνω στόχοι για τους δύο κύκλους που ξεκίνησαν 1.1.2020 και 1.1.2021.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μόνο στη ΔΕΗ και μόνο τα υψηλόβαθμα στελέχη (έως και διευθυντές) ανέρχονται πλέον σε περίπου 120, δηλαδή έχουν τουλάχιστον τριπλασιαστεί έναντι της προηγούμενης διοίκησης (2015-2019).

Κατά τα άλλα, το α' τρίμηνο 2021 έκλεισε με καθαρές ζημιές 43,7 εκατ., ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γ. Στάσσης προέβλεψε επιδείνωση κερδοφορίας το β' τρίμηνο.

Στο Δ.Σ. και μικρομέτοχοι

Αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ

Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενισχυμένη Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων, εμπορία ως διακριτή δραστηριότητα και πολιτική αποδοχών των στελεχών περιλαμβάνει η εισήγηση της διοίκησης της ΔΕΗ, που θα τεθεί προς έγκριση την Παρασκευή σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Τα ανωτέρω ενσωματώνονται σε σχετικές αλλαγές στο καταστατικό της επιχείρησης, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον νόμο του 2020 για την εταιρική διακυβέρνηση.

Τα εννέα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται, όπως σήμερα, από τη γενική συνέλευση, αλλά βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας, που περιλαμβάνει Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και διασφάλισης της διαφοροποιούμενης εκπροσώπησης κατά φύλο, ηλικία, εκπροσώπηση μετόχων και επιστημονικό - επαγγελματικό πεδίο, ενώ διατηρείται η εργατική εκπροσώπηση (δύο μέλη). Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν είναι λιγότερα από δύο (1/3 επί συνόλου), ενώ προβλέπεται εκπροσώπηση στο Δ.Σ. ευρύτερου φάσματος μετόχων που, είτε μεμονωμένα είτε αθροιστικά, αντιστοιχούν στο 10% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΣΥΡΙΖΑ: Το φαγοπότι στη ΔΕΗ θα το πληρώσουν οι καταναλωτές

Ανακοίνωση για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «Αυγής» εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνει ότι την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης δρομολογεί τις μειώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων και την πληρωμή τους σε... ρεπό, τα golden boys του στη ΔΕΗ δίνουν αυξήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στους εαυτούς τους.

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή» η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ετοιμάζεται την Παρασκευή να εγκρίνει αυξήσεις σε μισθούς που θα αγγίζουν τα 350000 τον χρόνο για τα γαλάζια golden boys.
 Όλα τα μεγαλοστελέχη της εταιρείας πέραν των bonus των αυξήσεων από 30% έως 50% επί των ετήσιων μεικτών αποδοχών τους θα έχουν τη δυνατότητα της προσαύξησης επί του ποσού του πρώτου bonus έως 50%! Στα παραπάνω βέβαια δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τα υπόλοιπα «δωράκια», όπως αμοιβές για συμμετοχές σε συμβούλια και επιτροπές, υπερπολυτελή αυτοκίνητα και προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης.
Και όλα αυτά όταν εδώ και δύο χρόνια η ΔΕΗ έχει πλήρως απαξιωθεί, με φουσκωμένους λογαριασμούς, κύμα αποχωρήσεων πελατών και ανελέητο κυνηγητό φτωχών νοικοκυριών από εισπρακτικά δικηγορικά γραφεία.
Κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση έχουν αποφασίσει να στήσουν κανονικό φαγοπότι στη ΔΕΗ που στο τέλος θα πληρώσουν οι καταναλωτές μαζί με τον λογαριασμό τους».


Αντιγόνη Ζούντα

www.avgi.gr

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου